10. 8. 2020  4:36      Vavrinec        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
3.BPAktuálne výzvy európskej integrácieStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.
BPAlternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Current Problems of International TerrorismGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
DPDedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
10.
DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 2 Hanúsek, M.
14.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 5--
16.
BP
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Európsky ombudsman
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Juríčková, M.
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 5
Pluhárová, L. E.
Dang, H. T.
21.
DP
Funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
22.BPFunkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
24.DPImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Karvaiová, M.
26.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátochSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 3
32.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 3 Stopová, P.
33.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuOddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 2
--
34.
DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Konateľ v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Legislatívne akty Europskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.BP
Legislatívny proces
Surmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----
FP
Podrobnosti témy
3 / 3
Vániová, M.
Janíček, R.
Molnárová, M.
38.DPLicenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
40.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy1 / 1 Kubovová, A.
44.
BP
Migration crisis in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
46.BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
2 / 2
Oravcová, K.
Ulag, C.
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Brom, V.
49.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
50.BPNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
51.DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Erdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 3
--
52.BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Milanová, L.
53.
DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 2 Šimková, S.
54.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Papšová, D.
55.
BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
56.DPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiÚstav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
59.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Červeňová, N.
60.
DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
61.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2
62.
BP
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
63.DP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
64.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2 Zika, P.
67.BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
69.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochÚstav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Plutko, J.
70.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
71.ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Chovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2
--
72.BPPodnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
73.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
76.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
77.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Suchánek, N.
78.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinokÚstav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Fetkovičová, F.
79.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
80.BPPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DPPrávna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
83.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
84.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Ambrušová, S.
85.
BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
3 / 3
86.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Škutová, M.
88.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Schunová, R.
Chválová, M.
89.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 2
90.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 4--
92.BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4--
93.BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.BPRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
97.DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
99.
BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2 Haut, P.
100.BPSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
101.
DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíOddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
102.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
103.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
106.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
107.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
108.BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 4
--
109.
BP
Teória a prax deľby mociÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 3
110.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
111.
BPTerorizmus a ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
113.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Varhaníková, P.
114.
DP
Terorizmus a ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
115.
BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
116.
BP
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2 Bosiok, C.
117.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
118.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
119.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1--
120.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
121.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FP
Podrobnosti témy
1 / 3
Mánek, J.
123.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Svobodová, M.
126.
BP
Určenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
129.
BP
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti témy2 / 2 Schweier, E.
Francisciová, D.
130.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
131.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPVec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
134.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.
BP
Vonkajšie funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Janíková, M.
138.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
139.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
141.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
142.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1--
143.
BP
Význam zavinenia v občianskom práveÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
144.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
BPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2
146.DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
147.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BPZásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
150.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
152.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
153.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
155.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Fandliová, M.