8. 7. 2020  23:47      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.BPÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--