Aug 8, 2020   10:53 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 2 Gündüz, C.
3.
BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic0 / 1
--
5.BTAlternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
1 / 1