5. 8. 2020  12:49      Hortenzia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2
2.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1--