3. 8. 2020  11:47      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPFilm ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPFinančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 5 Pluhárová, L. E.
Dang, H. T.
3.DPFunkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Koleno, P.