Aug 8, 2020   10:57 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 3
2.BTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 3
3.
BT
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Erdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
DT
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--