3. 8. 2020  11:01      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 3
2.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 3 Stopová, P.
3.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.DPKonateľ v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--