Aug 8, 2020   0:11 a.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic0 / 2--
2.
DT
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Chovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2--
3.
BT
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
DT
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
5.
BT
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPDetails of topic1 / 1 Kubovová, A.
6.
BTMigration crisis in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2
9.BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1--
10.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Brom, V.