3. 8. 2020  11:20      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.DPMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2--
4.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubovová, A.
6.
BP
Migration crisis in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
8.
BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
2 / 2
9.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
10.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy1 / 1