4. 7. 2020  20:38      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Ondrášik, D.
2.
BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 2
3.DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 3--
4.BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 2 Milanová, L.
5.
DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
6.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy
1 / 2
7.
BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--