6. 7. 2020  4:29      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 2--
2.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
6.
BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Suchánek, N.
7.BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fetkovičová, F.
8.
DPPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petláková, B.
9.BPPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
DP
Právna ochrana autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4--
12.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskostiPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
13.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násiliaÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
14.
BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
3 / 3
Farkas, B.
Kubányi, O.
Samuhel, M.
15.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
2 / 2
18.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 2 Kiss, R.
19.
DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
21.BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 4
--
22.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--