Aug 11, 2020   11:24 p.m.      Zuzana        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
2.
DTPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
3.
BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--
FP
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
5.DTPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
6.
BT
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic1 / 1
7.
BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
8.
DT
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1 Petláková, B.
9.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Právna ochrana autorského právaSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 4
--
12.
DT
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1 Šebestová, M.
13.
DTPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
14.
BTPrávny štátSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic3 / 3 Farkas, B.
Kubányi, O.
Samuhel, M.
15.
DT
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
16.BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
17.BTPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Schunová, R.
Chválová, M.
18.
DT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 2
19.
DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
20.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----
FP
Details of topic
0 / 4
--
21.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 4--
22.
BT
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
23.
BT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
24.
DT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--