4. 7. 2020  21:08      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DPPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
9.BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Právna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
12.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Šebestová, M.
13.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy1 / 1
14.
BP
Právny štát
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti témy3 / 3
15.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Škutová, M.
17.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
18.
DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Kiss, R.
19.DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôdOddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
21.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
22.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
23.
BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--