3. 8. 2020  10:42      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DPRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Haut, P.