Aug 8, 2020   10:36 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
3.DT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
5.
DT
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic1 / 1 Karvayová, L.
6.
BT
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
7.
DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Subjektivita v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic1 / 1 Mazreku, L.
9.BTSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--