3. 8. 2020  10:53      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
3.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
5.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti témy1 / 1
6.BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy1 / 2
7.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mazreku, L.
9.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--