13. 7. 2020  12:49      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Teória a prax deľby mociSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 3
Valčuha, J.
Kinčeková, P.
2.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lőrincz, P.
3.
BP
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.
DPTerorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
8.BPThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
9.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Geschwandtner, F.