Aug 7, 2020   11:48 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
TrackIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 3
Mánek, J.
2.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
3.BT
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic1 / 1
4.
BT
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Pajorová, A.
5.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
6.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
7.BTUSA ako globálna superveľmocStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2
8.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 1
--