4. 7. 2020  20:02      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 3
2.DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pajorová, A.
5.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BPUSA ako globálna superveľmocOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--