14. 7. 2020  11:11      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
DPVerejnoprávne inštitúcie a korporácieÚstav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
5.
DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janíková, M.
8.DPVšeobecné zásady práva Európskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
11.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
12.
BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
13.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zemaník, P. Š.
14.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--