Aug 8, 2020   11:12 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
DT
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
5.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
7.
BT
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Details of topic1 / 1
8.
DT
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--FPDetails of topic0 / 1--
10.
DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
11.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
12.
BT
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
13.
BT
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Details of topic
1 / 1
14.
DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--