4. 7. 2020  20:13      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BPVec v právnom zmysleÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
3.DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DPVerejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 2--
11.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 2
--
12.BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
BPVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--