27. 5. 2020  17:43      Iveta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Gallo, D.
2.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
7.BPZbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA--FPPodrobnosti tématu1 / 1
8.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--