13. 8. 2020  7:47      Ľubomír        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
2 / 2
Holko, R.
Gallo, D.
2.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Abdi, S.
8.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--