Aug 8, 2020   10:14 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
2 / 2
Holko, R.
Gallo, D.
2.
DT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
3.DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
7.BTZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA--FPDetails of topic1 / 1
8.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
9.
DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
11.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--