3. 8. 2020  11:53      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
2 / 2
2.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
3.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
5.BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
8.DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
9.DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--