14. 7. 2020  12:40      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeÚstav súkromného práva (FP)M-PRA--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BPAktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Gündüz, C.
3.
BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
8.
BP
Current Problems of International TerrorismÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.DPDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobolová, K.
Fröhlichová, M.
10.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 2
13.BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 5
--
15.BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
16.BP
Európska komisia
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
17.
BP
Európsky ombudsmanOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkazZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Pluhárová, L. E.
21.BPFunkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 1 Koleno, P.
22.
DP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 1--
23.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPRGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Karvaiová, M.
26.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
29.
DPInterrupcie a výhrada vo svedomíÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
30.DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.DPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 3
32.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
33.
BPKolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuOddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti tématu0 / 2--
34.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DP
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michalko, A.
37.
BP
Legislatívny proces
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
3 / 3 Janíček, R.
Vániová, M.
Molnárová, M.
38.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
41.BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Migration crisis in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrášik, D.
50.
BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu2 / 2 Pekár, T.
Cipko, M.
51.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Milanová, L.
53.DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šimková, S.
54.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Papšová, D.
55.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.DPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
59.DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
61.
BPObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
62.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
DP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 1
65.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Ochrana osobnosti
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
67.
BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1 Plutko, J.
70.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
72.BPPodnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
73.DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
77.BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Suchánek, N.
78.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FPPodrobnosti tématu1 / 1
80.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
81.DPPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
83.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šebestová, M.
84.DPPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
3 / 3
86.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SRÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
88.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu1 / 2 Kiss, R.
89.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
2 / 2
90.DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
92.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
93.
BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
94.
BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
98.
DPRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníÚstav verejného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
99.
BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
100.BPSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
101.DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Erdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 3--
102.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
BPSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šuhajdová, V.
106.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Urbánek, M.
107.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mazreku, L.
108.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 4
--
109.
BP
Teória a prax deľby mociÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
2 / 3
110.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
111.BP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
112.DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
113.
DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Varhaníková, P.
114.DPTerorizmus a ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čižmár, M.
116.BPThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
117.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu1 / 1 Geschwandtner, F.
119.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.BPÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 3 Mánek, J.
123.BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
124.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Svobodová, M.
126.
BP
Určenie rodičovstvaÚstav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
127.
DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
128.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.BP
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
130.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.BP
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 2--
134.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
138.DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
140.DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
141.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
142.BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
143.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Gallo, D.
Holko, R.
146.DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
147.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.BPZákladné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
149.
BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
151.BP
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Abdi, S.
152.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
155.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
156.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fandliová, M.