Aug 8, 2020   11:03 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic0 / 1
--
2.
BT
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Details of topic
1 / 2
3.
BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
4.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FPDetails of topic0 / 1
--
5.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Šimončíková, D.
6.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
7.BTBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Bencsiková, V.
8.
BT
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
9.
DT
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
10.
DT
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
11.DT
Dokazovanie v správnom konaní
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
13.
DT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic1 / 2
14.BTElektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic0 / 5--
15.BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----
FP
Details of topic
0 / 5
--
16.
BT
Európska komisia
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
17.
BT
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1 Juríčková, M.
18.
DT
Európsky vyšetrovací príkaz
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
19.
DTFilm ako predmet autorského právaÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 1--
20.
BT
Finančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
2 / 5
21.DTFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
22.BTFunkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Koleno, P.
23.BT
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic0 / 1
--
24.DT
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
25.
DTInformačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPRÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 2
26.
BT
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
27.BTIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
28.
DT
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
30.
DT
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
31.
DT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 3
32.
BT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
----FPDetails of topic
1 / 3
Stopová, P.
33.
BT
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA--
FP
Details of topic
0 / 2
--
34.
DT
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
35.DTKonateľ v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Legislatívne akty Europskej únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic1 / 1
37.BT
Legislatívny proces
Surmajová, Ž.
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic3 / 3
38.
DT
Licenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
39.
DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic
0 / 2
--
40.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FP
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
42.
DT
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
43.BT
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Migration crisis in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
45.
DTMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1 Borza, A.
46.
BT
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
2 / 2
Oravcová, K.
Ulag, C.
47.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
49.
DTNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1 Ondrášik, D.
50.BT
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Cipko, M.
Pekár, T.
51.
DT
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Erdösová, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
52.
BT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Milanová, L.
53.DT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2 Šimková, S.
54.
BT
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 2
55.
BT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
56.
DT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
57.
DT
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
58.
DT
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
59.
DT
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic1 / 1 Červeňová, N.
60.
DT
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
61.
BT
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Details of topic
2 / 2
62.
BT
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
63.
DTOchrana ľudských práv v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
64.
BT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Danihelová, M. V.
65.BTOchrana maloletých v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
67.
BTOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
68.DT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
69.
BT
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
1 / 1
Plutko, J.
70.
DT
Oil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Details of topic
0 / 2--
71.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
72.
BT
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
----FPDetails of topic0 / 2--
73.
DT
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
75.
DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
76.
DT
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
77.
BT
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
78.BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
79.
DT
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPDetails of topic
1 / 1
80.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
81.
DT
Právna ochrana autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 4
--
83.
DTPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Šebestová, M.
84.
DT
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Ambrušová, S.
85.BTPrávny štátSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FPDetails of topic
3 / 3
86.
DT
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
Škutová, M.
88.
BT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic
2 / 2
Schunová, R.
Chválová, M.
89.DTPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 2
90.
DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
91.
BTProblematika uzatvárania správnych dohôdOddelenie správneho práva (UVP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
92.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
93.
BT
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
94.
BT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
95.DTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FP
Details of topic
0 / 2
--
97.
DT
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
98.
DT
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
99.BTRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Haut, P.
100.
BT
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2--
101.DTSloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
----FPDetails of topic0 / 3
--
102.
DT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
103.BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
104.
DT
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic1 / 1
105.
BT
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic1 / 2
106.
DT
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
107.BTSubjektivita v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
Mazreku, L.
108.
BT
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 4
--
109.
BTTeória a prax deľby mociÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 3
110.BTTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
111.
BTTerorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
112.DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
113.DTTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyÚstav verejného práva (FP)----FPDetails of topic
1 / 1
114.DT
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Čižmár, M.
116.
BT
The right to data protection
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2 Bosiok, C.
117.
DTTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
118.
DT
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
119.BT
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
120.BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
121.
BT
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
122.DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic1 / 3 Mánek, J.
123.
BT
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
124.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 1
--
125.
BT
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
1 / 1
126.
BT
Určenie rodičovstva
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Pajorová, A.
127.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
128.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
129.
BT
USA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
130.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPDetails of topic
0 / 1
--
131.DT
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
132.BT
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
133.
DT
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
134.
DT
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
135.
DT
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
136.DTVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
137.
BT
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Details of topic
1 / 1
Janíková, M.
138.DT
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
139.
BT
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
140.
DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 2--
141.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
142.
BT
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
143.
BTVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
144.
DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
145.BTZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
Holko, R.
Gallo, D.
146.
DT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
147.
DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
148.
BT
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
149.
BT
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
150.
BT
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
151.
BT
Zbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Abdi, S.
152.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
153.
DT
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
154.
DT
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
156.
DT
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FP
Details of topic
1 / 1