7. 7. 2020  6:55      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeÚstav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPAktuálne podoby medzinárodného terorizmuOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy
1 / 2
Gündüz, C.
3.
BP
Aktuálne výzvy európskej integrácieOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
4.BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bencsiková, V.
8.BPCurrent Problems of International TerrorismÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
DP
Dedenie nehnuteľností
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
10.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Hanúsek, M.
14.BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 5
--
15.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 5--
16.
BP
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Európsky ombudsman
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 5
21.
DP
Funkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Funkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Koleno, P.
23.BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátochSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 2
--
27.DPInterrupcie a výhrada vo svedomíÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
29.
DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
30.
DPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 3
31.BPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
32.BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
34.
DPKonateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Legislatívny proces
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)--
--
FPPodrobnosti témy3 / 3 Vániová, M.
Janíček, R.
Molnárová, M.
37.DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Chovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
39.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
Kubovová, A.
43.
BP
Migration crisis in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
46.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
48.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Cipko, M.
Pekár, T.
50.DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
51.BPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
52.DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2
53.
BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Papšová, D.
54.
BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
55.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
56.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
57.DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
58.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Červeňová, N.
59.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
60.
BPObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
61.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2
--
62.DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
63.BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy
1 / 1
Danihelová, M. V.
64.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
65.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
1 / 2 Zika, P.
66.BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Plutko, J.
69.
DP
Oil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
72.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Suchánek, N.
77.
BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Fetkovičová, F.
78.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Petláková, B.
79.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.DP
Právna ochrana autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
82.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šebestová, M.
83.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
1 / 1
84.BP
Právny štát
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
3 / 3
85.DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
87.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Schunová, R.
Chválová, M.
88.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
89.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
90.
BPProblematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 4
--
91.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdÚstav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 4
--
92.
BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
94.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
96.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
99.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.
DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 3--
101.DPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
103.
DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiÚstav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Karvayová, L.
104.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2
105.DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
1 / 1
106.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mazreku, L.
107.
BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
108.
BPTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 3
109.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lőrincz, P.
110.BPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DPTerorizmus a ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
113.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Čižmár, M.
115.
BP
The right to data protectionÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2
116.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
Geschwandtner, F.
118.BPÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
121.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 3
Mánek, J.
122.BPÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
123.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
BP
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pajorová, A.
126.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
127.DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BP
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2--
129.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DPValné zhromaždenie v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BPVec v právnom zmysleÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
133.DPVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
135.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1--
136.
BPVonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPPodrobnosti témy
1 / 1
137.
DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
139.
DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
140.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
143.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
2 / 2
Holko, R.
Gallo, D.
145.DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
146.DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPZákladné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
150.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
151.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
153.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
154.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Fandliová, M.