Jul 4, 2020   11:02 p.m.      Prokop        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--
FP
Details of topic
0 / 1
--
2.
BTAktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 2 Gündüz, C.
3.
BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
4.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic0 / 1--
5.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
6.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPDetails of topic1 / 1 Bencsiková, V.
8.
BT
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
10.
DT
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
11.
DTDokazovanie v správnom konaníÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
13.
DT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2
14.
BTElektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 5
--
15.
BTElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----
FP
Details of topic
0 / 5--
16.
BT
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
17.BTEurópsky ombudsmanOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
18.DT
Európsky vyšetrovací príkaz
Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
19.
DT
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1--
20.
BT
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 5 Pluhárová, L. E.
21.
DT
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
22.
BT
Funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FP
Details of topic
1 / 1
Koleno, P.
23.
BT
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
24.
DT
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
25.BT
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
26.
BT
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
27.
DT
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2--
28.
BT
Interrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 3
31.
BT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaÚstav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 3--
32.
BT
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Erdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
33.DTKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1--
34.
DT
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
35.
BT
Legislatívne akty Europskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1
Michalko, A.
36.
BTLegislatívny procesSurmajová, Ž.
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--FP
Details of topic
3 / 3
37.
DT
Licenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
39.
DT
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
40.
BT
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
41.
DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
42.
BT
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Kubovová, A.
43.
BT
Migration crisis in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic
0 / 1
--
44.DT
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Borza, A.
45.
BT
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
2 / 2
46.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
48.
DT
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
50.
DT
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Erdösová, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
51.
BT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
1 / 2
52.DT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2 Šimková, S.
53.
BT
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2
54.
BTNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
55.
DT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
56.DTNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
57.
DT
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
58.DTObchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Červeňová, N.
59.DTObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
60.
BT
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Miženková, Š.
Katonová, K.
61.
BTOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
62.DT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
63.BT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic1 / 1 Danihelová, M. V.
64.
BT
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
65.
BT
Ochrana osobnostiÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 2
Zika, P.
66.BT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
67.DTOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
68.BTOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
69.DT
Oil & Gas Investment Arbitrations
Chovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUP
FP
Details of topic0 / 2--
70.
Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
71.
BT
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
72.DT
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
73.BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
74.
DT
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
75.
DT
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
76.
BT
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FPDetails of topic
1 / 1
77.
BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
78.
DT
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Petláková, B.
79.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
80.DTPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
81.
BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
82.
DT
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
83.
DT
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic1 / 1 Ambrušová, S.
84.
BTPrávny štátSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
3 / 3
85.DTPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
86.
BT
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
Škutová, M.
87.
BT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
Schunová, R.
Chválová, M.
88.
DT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2 Kiss, R.
89.
DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
90.BTProblematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 4--
91.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 4
--
92.
BT
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
93.
BT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
94.DTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
95.
BT
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FP
Details of topic
0 / 2
--
96.DT
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
97.
DT
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--FPDetails of topic0 / 1
--
98.
BT
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2 Haut, P.
99.
BT
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
100.
DT
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 3
--
101.
DT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
102.
BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic0 / 2
--
103.DT
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Karvayová, L.
104.
BT
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic1 / 2
105.DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPDetails of topic1 / 1
106.
BT
Subjektivita v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1
107.
BT
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 4--
108.
BT
Teória a prax deľby moci
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 3
109.
BTTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Details of topic1 / 1
110.
BT
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
111.DTTerorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
112.
DT
Terorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
113.
DT
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 1
--
114.BT
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1
115.BTThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 2
116.
DT
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic
1 / 1
Geschwandtner, F.
118.
BT
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
119.
BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
120.
BT
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
121.
DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 3 Mánek, J.
122.
BT
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
123.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
124.
BT
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
125.
BT
Určenie rodičovstvaÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
126.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
127.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
128.
BT
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
129.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
130.
DTValné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
131.
BT
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
132.
DT
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
133.
DT
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
134.
DT
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
135.DT
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FP
Details of topic
1 / 1
137.
DT
Všeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1--
139.
DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic0 / 2
--
140.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
141.
BT
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
142.
BTVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
1 / 1
143.
DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic2 / 2 Holko, R.
Gallo, D.
145.
DT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2
--
146.
DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
147.
BT
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
148.
BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1--
149.
BT
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
150.
BT
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-PRA--FPDetails of topic
1 / 1
Abdi, S.
151.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
152.DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
153.
DT
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
154.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
155.DT22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FP
Details of topic
1 / 1