Nov 17, 2019   0:25 a.m.      Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | E | L | M | N | O | P | S | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
2.BTEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
3.BTLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
4.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 2--
5.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 2--
6.BTMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
7.DTNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic1 / 1 Ondrášik, D.
8.BTOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
9.BTOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
10.DTOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUPFPDetails of topic0 / 2--
11.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 2--
12.DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
13.BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
14.DTPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
15.BTSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
16.DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
17.BTÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
18.BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
19.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
20.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
21.DTUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
22.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
23.DTVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
24.DTVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
25.BTVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
26.DTZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
27.BTZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
28.BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
29.BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
30.DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
31.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--