Jan 26, 2020   3:08 p.m.      Tamara        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
2.BTAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
3.BTBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
4.DTDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
5.BTElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
6.DTElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
7.BTEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
8.BTEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
9.DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
10.DTFilm ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
11.DTFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
12.BTFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
13.DTImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
14.DTJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
15.DTKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
16.DTKonateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
17.BTLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
18.BTLegislatívne inštitúcieSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPDetails of topic0 / 3--
19.BTLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPDetails of topic0 / 3--
20.DTLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
21.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 2--
22.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 2--
23.DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
24.BTMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
25.DTMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
26.BTModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
27.DTNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic1 / 1 Ondrášik, D.
28.BTNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
29.BTNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
30.DTNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
31.BTNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
32.DTNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
33.DTObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
34.DTObchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
35.DTObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
36.BTObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
37.DTOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
38.BTOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
39.BTOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
40.BTOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
41.BTOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
42.DTOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUPFPDetails of topic0 / 2--
43.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 2--
44.BTPodnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
45.DTPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
46.DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
47.BTPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
48.BTPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
49.DTPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
50.BTPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
51.DTPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
52.DTPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskostiPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
53.DTPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
54.BTPrávny štátSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 3--
55.DTPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
56.BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
57.DTPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
58.BTProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
59.BTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
60.DTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
61.DTRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
62.DTSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
63.BTSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
64.DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
65.BTSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
66.BTTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 3--
67.BTTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
68.DTTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
69.DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
70.DTTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
71.DTTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
72.BTÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
73.BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
74.BTÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
75.DTUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
76.BTUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
77.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
78.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
79.DTUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
80.DTValné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
81.BTVec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
82.DTVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
83.BTVolebný systémSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 3--
84.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
85.DTVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
86.BTVonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPDetails of topic0 / 1--
87.DTVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
88.DTVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
89.BTVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
90.BTVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPDetails of topic0 / 1--
91.DTVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
92.DTZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
93.BTZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
94.BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
95.BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
96.DTZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
97.DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
98.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 1--
99.DTZodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic0 / 1--
100.DT22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPDetails of topic0 / 1--