Jul 22, 2019   1:48 p.m.      Magdaléna        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAudit Ústavy Slovenskej republiky po 25 rokochBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mihály, G.
2.BTČlenstvo v EÚ - proces pristúpenia a vystúpeniaKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Zeman, J.
3.DTDánske výnimky z primárneho práva Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
4.DTDokazovanie v správnom konaníKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
5.DTDvojitá kvalita potravín v EÚKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mičko, M.
6.BTEurópska komisiaSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Krasňanská, L.
7.BTEurópske správne právo – pojem, vývoj a prameneGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
8.BTEurópsky ombudsmanSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Sminčáková, S.
9.BTEurópsky parlamentSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jánošová, R. P.
10.DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
11.DTExekúcia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako jedna z možností núteného výkonu rozhodnutiaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
12.BTFinančné nástroje v životnom prostredíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
13.DTFormovanie dedičského práva na území SlovenskaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
14.BTHospodárska súťaž a nekalá súťažKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Farkas, I.
15.BTIntersexualita a transgenderové právaErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)FPDetails of topic2 / 3 Palkovičová, M.
Lichnerová, N.
16.BTIus naturalizmus a právny pozitivizmus v 20. storočíChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
17.BTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Maderičová, B.
18.DTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
19.BTKodifikácia práva v období dualizmu 1867 - 1918Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic2 / 2 Čuláková, A.
Dzvoník, O.
20.DTKomparácia vybraných ústavných systémov Balog, B.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)FPDetails of topic1 / 1 Štrbjanová, V.
21.DTKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
22.DTKreácia sudcov ústavného súduKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
23.DTKriminalistická biológia a kriminalistická trasológia , ako kriminalistické identifikačné metódyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Lopatková, J.
24.DTKúpna zmluva poodľa rímskeho práva v komparácií so slovenskou právnou úpravouJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Droščínová, M.
25.BTLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
26.BTLiberalizmus verzus komunitarizmusChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
27.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
28.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
29.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
30.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
31.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
32.DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Dobák, Š.
33.DTMedzinárodné dohody ako prameň práva Európskej únieKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
34.DTMedzinárodné zmluvy v rozhodovacej činnosti slovenských súdovŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 3--
35.BTMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
36.BTMedzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Pikali, M.
37.BTMedzinárodnoprávna úprava trestného činu agresieŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Halkaiová, V.
38.DTModerné technológie a nenávistný prejavErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)FPDetails of topic1 / 3 Madarás, M.
39.DTMožnosti využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Tahotný, T.
40.DTNajlepší záujem dieťaťa v rozhodovacej praxi Výboru pre práva dieťaťaŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Vavríková, J.
41.DTNáležité odôvodňovanie súdnych rozhodnutíKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
42.DTNecenové praktiky dominantov v súťažnom práve EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
43.DTNekalé obchodné praktikyKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kopecká, N.
44.DTNetradičné ochranné známkyKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
45.BTNezávislosť súdnictvaKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Janov, T.
46.DTObhliadka, rekonštrukcia a rekognícia , ako kriminalistické metódy skúmania pamäťových stôpPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kurtišová, S.
47.BTObchodné menoKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Válek, J.
48.BTObchodné tajomstvo a know-howKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
49.BTObsah vlastníckeho práva ajeho ochranaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
50.BTOdmeňovanie zamestnancov v štátnej službeJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
51.DTOdpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a jeho využitie v trestnom konaníTittlová, M.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bölcs, A. F.
52.BTOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
53.BTOchrana osobnostiDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
54.BTOchrana osobnostiDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
55.DTOchrana osobných údajovBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Havelka, M.
56.BTOchrana práv pacienta z pohľadu základných práv a slobôdGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kiliková, P.
57.DTOchrana svedkaZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kiapešová, R.
58.DTOchranné známky v hospodárskej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
59.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 2--
60.DTOtrok, jeho právne a sociálne postaveniev antickom RímeJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Čáni, T.
61.BTOtrok a jeho sociálne postaveniev antickom RímeJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bódišová, D.
62.BTPluralitný stranícky systémBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Virágh, K.
63.BTPorušenie a ochrana obchodného tajomstvaKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Navračič, A.
64.BTPostavenie Európskeho parlamentu v rámci rozhodovacích procesov v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
65.DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
66.BTPostavenie prokuratúry v systéme deľby mociKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Berník, J.
67.BTPoužívanie jazykov národnostných menšín v úradnom stykuGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
68.BTPrávna spôsobilosť fyzických osôbDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Medvecký, T.
69.BTPrávna subjektivita a jej obmedzeniaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
70.DTPrávna úprava manželstva na Slovensku v 20. storočíVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 2 Ullmannová, D.
71.DTPrávna úprava nájmu bytu v slovenskom práveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Klinovský, F.
Bednár, P.
72.BTPrávna úprava ochrany osobnosti v slovenskom Občianskom zákonníkuDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Husár, A.
Lexa, B.
73.DTPrávne aspekty humoru vo vybraných odvetviach súkromného právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Chovanec, M.
74.DTPrávne aspekty rozpadu ČSFRVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
75.DTPrávní definice člověkaBalog, B.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)FPDetails of topic1 / 1 Spiššiaková, D.
76.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Balázs, M.
77.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Ralbovská, J.
78.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kuchta, M.
79.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Kučera, T.
Telek, M.
80.BTPrávny manuál pre zdravotne znevýhodnených občanov Slovenskej republiky.Korpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
81.BTPrávny štát v rozhodovacej činnosti súdov SRKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Gajdošová, K.
82.BTPrávo a spravodlivosťChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
83.DTPrávo dítěte na základní vzdělání a otázka jeho bezplatnostiJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
84.BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
85.DTPrávo na život a bioetikaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
86.DTPrednosť práva Európskej únieKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Burdová, K.
87.DTPredpoklady vzniku zodpovednosti za škoduDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Sučíková, Z.
88.DTPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
89.DTPrezident v parlamentnej republikeKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
90.BTPrincíp komplementarity v medzinárodnom trestnom práveŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
91.DTProblematika nečinnosti správnych orgánov v správnom konaní (opatrenia proti nečinnosti)Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jantošová, E.
92.BTProcesné pravidlá konania pred Súdnym dvorom Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
93.DTReálne kontraktypoodľa rímskeho práva v komparácií so slovenskou právnou úpravouJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Krajčiová, J.
94.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
95.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
96.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
97.DTRozhodcovské súdy ako orgány oprávnené predkladať prejudiciálne otázkyKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
98.DTSloboda prejavuBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Grňa, M.
99.DTSmernice EÚ a ich implementácia do právnych poriadkov členských štátov Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Pidychová, A.
100.DTSplnenie dlhu a následky jeho nesplneniaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
101.BTSpráva majetku maloletéhoPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Lukáčová, T.
102.DTSprávne uváženieCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
103.DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
104.BTStredoveké mestáVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic3 / 2 Jamnická, T. A.
Ambrózy, P.
Palková, V.
105.BTSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
106.DTSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
107.DTSúkromnoprávna ochrana spotrebiteľaDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kopolovets, D.
108.DTSystém záruk pred neoprávneným odpočúvaním v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Hes, F.
109.BTŠpecifiká postavenia účastníka konania v priestupkovom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Slezák, J.
110.BTŠtátnozamestnanecký pomerJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
111.DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jamborová, M.
112.BTtransparentnosť legislatívneho procesuBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Novysedlák, A.
113.DTTrestnoprávna ochrana informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Musin, V.
114.DTTrestnoprávne a kriminologické možnosti riešenia domáceho násiliaTittlová, M.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kuzma, F.
115.DTTrestnoprávne aspekty postihu domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Konečná, N.
116.BTÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
117.BTÚniové pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kadlec, P.
118.DTÚprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníkuDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Mäsiar, M.
Kerekešová, V.
119.BTUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
120.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
121.DTÚstavnoprávne aspekty a ochrana ľudských práv a slobôd v oblasti zdravotníctvaBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mesárošová, A.
122.DTÚzemie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva verejnéhoJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
123.DTUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
124.DTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
125.BTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
126.BTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
127.DTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
128.DTVláda práva vs. vláda právomKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
129.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
130.DTVšeobecné nariadenie o ochrane údajov a jeho uplatňovanie v praxiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
131.DTVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
132.DTVybrané inštitúty uhorského stredovekého právaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 2 Mlynárčik, V.
133.DTVybrané otázky azylového práva EÚGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
134.DTVyporiadanie BSM v konaní o dedičstvePavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Palčová, B.
135.DTVyužitie obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bilišňanský, M.
136.DTVývoj kodifikácií a ich pokusov v Uhorsku po roku 1848.Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
137.BTVývoj trestného práva po roku 1950 v ľudovodemokratickm ČeskoslovenskuVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic2 / 2 Zvarík, J.
Bajcarová, G.
138.BTVýživné na tvorbu úsporPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
139.BTVznik manželstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
140.BTVzťah subjektívnehoi práva a žaloby na pôde antického RímaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
141.BTZákaz použitia sily v medzinárodnom práve a výnimky z tohto zákazu v judikatúre Medzinárodného súdneho dvoraŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
142.BTZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
143.DTZamestnanecké dieloSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Novotný, J.
144.BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
145.BTZásady občianskeho právaDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
146.BTZásady rímskeho civilného procesuJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
147.BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
148.BTZastupovanie medzi manželmiPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Hruška, L.
149.DTZáväznosť súdnych rozhodnutíKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
150.BTZávet a jeho formySkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Repáň, P.
Melišík, M.
151.DTZávet ako právny úkonPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jankovýchová, T.
152.DTZjišťování usus longaevus v rozsudcích a posudcích Mezinárodního soudního dvoraJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 1--
153.DTZmenková obligáciaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
154.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
155.DTZodpovednosť štátu a zodpovednosť jednotlivca v medzinárodnom práveŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--