5. 6. 2020  14:30      Laura        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Gündüz, C.
3.
BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 2--
4.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Šimončíková, D.
6.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Sobolová, K.
Fröhlichová, M.
10.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DPDokazovanie v správnom konaníÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
12.DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hanúsek, M.
13.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
15.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 5--
16.
BP
Európska komisia
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Juríčková, M.
18.DPEurópsky vyšetrovací príkazÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 5
21.
BP
Funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koleno, P.
22.
DP
Funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.BPChina Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
25.
BPIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
30.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 3
--
31.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
DP
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BPLegislatívne akty Europskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1 Michalko, A.
35.
BPLegislatívny procesOddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu2 / 3
36.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Chovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
42.
BPMigration crisis in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Borza, A.
44.BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Ulag, C.
Oravcová, K.
45.BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brom, V.
46.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
47.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
48.BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
2 / 2
49.DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu0 / 3
--
50.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
2 / 2
51.
DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Šimková, S.
52.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
53.
BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
54.DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
55.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
56.DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.
DPObchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Červeňová, N.
58.
DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
60.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Prepiorová, A.
62.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Danihelová, M. V.
63.BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Zika, P.
65.BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
66.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
75.
BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suchánek, N.
76.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fetkovičová, F.
77.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Petláková, B.
78.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DP
Právna ochrana autorského práva
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
81.DPPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šebestová, M.
82.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
83.
BP
Právny štát
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
3 / 3
84.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Škutová, M.
86.DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
87.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu2 / 2
88.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 4--
90.
BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
91.BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
92.
BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
93.DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
95.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
97.
BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
98.BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Erdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
100.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
101.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
102.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
104.DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu1 / 1 Urbánek, M.
105.
BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
106.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
107.
BP
Teória a prax deľby mociSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FP
Podrobnosti tématu
2 / 3
108.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lőrincz, P.
109.
BP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2--
111.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontrolyÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
112.
DP
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
114.
BP
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
115.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
119.BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu1 / 3
121.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.BPUrčenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
124.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pajorová, A.
125.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
BP
USA ako globálna superveľmocStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
128.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
131.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
BP
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
136.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BPVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
138.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
139.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
140.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
141.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zemaník, P. Š.
142.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
143.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
144.DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
145.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
147.
BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
148.BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
149.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
150.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
151.
DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
153.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeÚstav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1