3. 6. 2020  8:01      Karolína        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPAktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 2
3.BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
4.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimončíková, D.
6.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
8.
BP
Current Problems of International TerrorismÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Dedenie nehnuteľnostíÚstav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 2
Sobolová, K.
Fröhlichová, M.
10.
DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
12.DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 2
Hanúsek, M.
13.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.
BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 5
--
16.
BP
Európska komisiaSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Európsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Juríčková, M.
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 5 Pluhárová, L. E.
21.BP
Funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
22.DPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 2
--
26.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
27.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
28.
DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
30.BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
31.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Erdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
32.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Konateľ v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
35.
BPLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 3
36.DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 2--
39.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Kubovová, A.
42.BPMigration crisis in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Borza, A.
44.BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
2 / 2
45.
BPMoment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, D.
48.BPNadobudnutie vlastníctvaÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
49.DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Erdösová, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
50.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
51.DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy1 / 2 Šimková, S.
52.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Papšová, D.
53.BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
55.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
56.
DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
Červeňová, N.
58.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2 Katonová, K.
Miženková, Š.
60.
BP
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
DP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Prepiorová, A.
62.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Danihelová, M. V.
63.BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
2 / 2
65.
BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
66.DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
68.
DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
69.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na SlovenskuÚstav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
71.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
75.BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Suchánek, N.
76.
BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
77.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DPPrávna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
81.
DPPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šebestová, M.
82.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násiliaÚstav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1
83.BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
3 / 3 Kubányi, O.
Farkas, B.
Samuhel, M.
84.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
85.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy
1 / 1
86.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 2
Kiss, R.
87.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
Schunová, R.
Chválová, M.
88.
DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
90.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôdÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
91.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
94.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 2--
95.DPRozhodcovské konanie v obchodných veciachÚstav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DPRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníÚstav verejného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 2
98.BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
99.
DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
100.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
101.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
103.BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
1 / 2
104.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
105.BPSubjektivita v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
106.BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
107.
BPTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
2 / 3
108.
BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lőrincz, P.
109.
BP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
110.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Čižmár, M.
114.BPThe right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 2 Bosiok, C.
115.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
DPTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.
BPÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 3 Mánek, J.
121.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
124.BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
125.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
USA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2
--
128.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
129.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BP
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveÚstav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
132.DPVerejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.
BP
Vonkajšie funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
136.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
138.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
139.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
140.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
141.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
142.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Gallo, D.
Holko, R.
144.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
145.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA--FPPodrobnosti témy
1 / 1
150.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
152.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
153.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteÚstav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1