29. 2. 2020  13:49      Radomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPAktuálne výzvy európskej integrácieStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Šimončíková, D.
6.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Bencsiková, V.
8.BPCurrent Problems of International TerrorismGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Sobolová, K.
Fröhlichová, M.
10.DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Hanúsek, M.
12.BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
13.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 5--
14.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 5--
15.BPEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Juríčková, M.
17.DPEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPFilm ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPFinančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 5 Pluhárová, L. E.
20.BPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Koleno, P.
21.DPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPChina Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefityStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
25.BPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
26.DPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPKolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPKonateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Michalko, A.
32.BPLegislatívne inštitúcieSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 3--
33.BPLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPPodrobnosti témy1 / 3 Molnárová, M.
34.DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 2--
36.DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 2--
37.BPMedzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
38.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Kubovová, A.
40.BPMigration crisis in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Borza, A.
42.BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Ulag, C.
Oravcová, K.
43.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Brom, V.
44.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, D.
46.BPNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Pekár, T.
Cipko, M.
47.DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 3--
48.BPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Kolenič, I.
Milanová, L.
49.DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Šimková, S.
50.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Papšová, D.
51.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
52.DPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
53.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
54.DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
55.DPObchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Červeňová, N.
56.DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Katonová, K.
Miženková, Š.
58.BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
59.DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Prepiorová, A.
60.BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Danihelová, M. V.
61.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Zika, P.
63.BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
64.DPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
65.BPOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Plutko, J.
66.DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUPFPPodrobnosti témy0 / 2--
67.ZPOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPPodnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
69.DPPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 2--
73.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Suchánek, N.
74.BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Fetkovičová, F.
75.DPPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Petláková, B.
76.BPPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
77.DPPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 4--
79.DPPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskostiPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Šebestová, M.
80.DPPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Ambrušová, S.
81.BPPrávny štátSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy3 / 3 Kubányi, O.
Farkas, B.
Samuhel, M.
82.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Škutová, M.
84.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Kiss, R.
85.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy2 / 2 Schunová, R.
Chválová, M.
86.DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 4--
88.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 4--
89.BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
93.DPRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Haut, P.
96.BPSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
97.DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 3--
98.DPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
99.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
100.DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Karvayová, L.
101.BPSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Šuhajdová, V.
102.DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
103.BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Mazreku, L.
104.BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 4--
105.BPTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 3 Kinčeková, P.
106.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Lőrincz, P.
107.BPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
108.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
109.DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Varhaníková, P.
110.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Čižmár, M.
112.BPThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 2 Bosiok, C.
113.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
114.DPTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Geschwandtner, F.
115.BPÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
116.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
118.DPUmelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaErdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 3 Mánek, J.
119.BPÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
120.DPUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, M.
122.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy1 / 1 Pajorová, A.
123.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
124.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
125.BPUSA ako globálna superveľmocStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
126.DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPValné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
128.BPVec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
130.BPVolebný systémSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 3--
131.DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
132.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPVonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPPodrobnosti témy1 / 1 Janíková, M.
134.DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
135.BPVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
136.DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
137.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
138.BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
139.BPVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Zemaník, P. Š.
140.DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
142.DPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 2--
143.DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
144.BPZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-PRA--FPPodrobnosti témy1 / 1 Abdi, S.
148.DPZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
149.DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPZodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
152.DP22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--