Prehľad vypísaných tém - Fakulta právaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--
2.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Šimončíková, D.
3.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
4.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Bencsiková, V.
5.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
6.BPCurrent Problems of International TerrorismGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
7.DPDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
8.DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
9.DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Hanúsek, M.
10.BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
11.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 5--
12.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 5--
13.BPEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
14.BPEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet1 / 1 Juríčková, M.
15.DPEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
16.DPFilm ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
17.BPFinančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 5 Pluhárová, L. E.
18.BPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 1 Koleno, P.
19.DPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
20.BPChina Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
21.DPImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
22.DPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
23.BPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
24.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
25.BPKolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 2--
26.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
27.DPKonateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
28.BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet1 / 1 Michalko, A.
29.BPLegislatívne inštitúcieSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 3--
30.BPLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPprohlížet1 / 3 Molnárová, M.
31.DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
32.DPMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
33.DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
34.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
35.BPMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Kubovová, A.
36.BPMigration crisis in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
37.DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Borza, A.
38.BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Oravcová, K.
39.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
40.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
41.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Ondrášik, D.
42.BPNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Cipko, M.
Pekár, T.
43.DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 3--
44.BPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Kolenič, I.
45.DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Šimková, S.
46.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Papšová, D.
47.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
48.DPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
49.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
50.DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
51.DPObchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Červeňová, N.
52.DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
53.BPObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Miženková, Š.
Katonová, K.
54.DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Prepiorová, A.
55.BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Danihelová, M. V.
56.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
57.BPOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Zika, P.
58.BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
59.DPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
60.BPOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
61.DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUPFPprohlížet0 / 2--
62.ZPOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 2--
63.BPPodnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
64.DPPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
65.BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
66.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
67.DPPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
68.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Suchánek, N.
69.BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Fetkovičová, F.
70.DPPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Petláková, B.
71.BPPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
72.DPPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
73.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
74.DPPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskostiPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Šebestová, M.
75.DPPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Ambrušová, S.
76.BPPrávny štátSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet3 / 3 Farkas, B.
Kubányi, O.
Samuhel, M.
77.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
78.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Škutová, M.
79.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Kiss, R.
80.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Chválová, M.
Schunová, R.
81.DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
82.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 4--
83.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
84.BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
85.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
86.DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
87.DPRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
88.DPRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--
89.DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 3--
90.DPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
91.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
92.DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Karvayová, L.
93.BPSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Šuhajdová, V.
94.DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Urbánek, M.
95.BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Mazreku, L.
96.BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
97.BPTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 3 Kinčeková, P.
98.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 1 Lőrincz, P.
99.BPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
100.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
101.DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Varhaníková, P.
102.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
103.BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Čižmár, M.
104.BPThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Bosiok, C.
105.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
106.DPTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Geschwandtner, F.
107.BPÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
108.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
109.DPUmelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaErdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 3 Mánek, J.
110.BPÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
111.DPUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
112.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Svobodová, M.
113.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Pajorová, A.
114.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
115.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
116.DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
117.DPValné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
118.BPVec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
119.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
120.BPVolebný systémSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 3--
121.DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
122.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
123.BPVonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPprohlížet1 / 1 Janíková, M.
124.DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
125.BPVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
126.DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
127.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
128.BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
129.BPVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Zemaník, P. Š.
130.DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
131.BPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
132.DPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
133.DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
134.BPZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
135.BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
136.BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
137.DPZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
138.DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
139.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
140.DPZodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
141.DP22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--