7. 7. 2020  8:09      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Gündüz, C.
3.
BPAktuálne výzvy európskej integrácieStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
4.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovÚstav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 1 Šimončíková, D.
6.
BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.
BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Current Problems of International TerrorismÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
9.DPDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
10.DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DPDokazovanie v správnom konaníKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hanúsek, M.
14.BPElektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
15.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeOddelenie správneho práva (UVP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
16.BPEurópska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.
BP
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juríčková, M.
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 5
21.
DPFunkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
23.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
26.BPIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefityStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
29.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 3
31.BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
32.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Erdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.DPKonateľ v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
BP
Legislatívny procesOddelenie ústavného práva (UVP FP)----
FP
Podrobnosti tématu3 / 3 Vániová, M.
Janíček, R.
Molnárová, M.
37.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti tématu0 / 2--
39.
DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
40.BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
41.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 1
43.
BP
Migration crisis in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Borza, A.
45.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu2 / 2
46.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Brom, V.
48.DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondrášik, D.
49.
BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
2 / 2
Cipko, M.
Pekár, T.
50.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 3--
51.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
52.DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Šimková, S.
53.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Papšová, D.
54.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
55.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
57.DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
58.DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Červeňová, N.
59.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovÚstav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
61.
BP
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
62.
DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Danihelová, M. V.
64.
BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
65.
BP
Ochrana osobnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 2
66.
BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
67.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.BPOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Chovancová, K.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUPFP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
70.ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
71.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
75.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
76.
BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Suchánek, N.
77.BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
78.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petláková, B.
79.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
80.DPPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
BP
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
82.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
83.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ambrušová, S.
84.BPPrávny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu3 / 3 Farkas, B.
Kubányi, O.
Samuhel, M.
85.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
87.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Schunová, R.
Chválová, M.
88.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 2
89.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
90.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
91.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 4
--
92.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
93.
BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BPRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníÚstav verejného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
98.BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Haut, P.
99.
BPSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
100.
DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 3--
101.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Karvayová, L.
104.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šuhajdová, V.
105.
DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Urbánek, M.
106.BP
Subjektivita v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mazreku, L.
107.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
108.
BPTeória a prax deľby moci
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 3
109.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lőrincz, P.
110.
BP
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Varhaníková, P.
113.DP
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
114.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
115.
BP
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
116.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.DP
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Geschwandtner, F.
118.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
120.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Erdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 3 Mánek, J.
122.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DPUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
125.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pajorová, A.
126.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.BP
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BP
Vec v právnom zmysleÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
132.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
133.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácieÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
136.BP
Vonkajšie funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janíková, M.
137.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
140.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
141.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zemaník, P. Š.
143.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
144.BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu2 / 2
145.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
146.
DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
147.BP
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
149.BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fandliová, M.