Jul 5, 2020   11:11 a.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Ord.
TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--
FP
Details of topic0 / 1
--
2.
BT
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FP
Details of topic
1 / 2
Gündüz, C.
3.
BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
4.
BTAlternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1 Šimončíková, D.
6.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
7.BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Bencsiková, V.
8.
BT
Current Problems of International Terrorism
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPDetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Dedenie nehnuteľností
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
10.
DT
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPDetails of topic0 / 1
--
11.
DTDokazovanie v správnom konaníKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
13.DTElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic1 / 2
14.BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 5--
15.BTElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 5
--
16.
BT
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Európsky ombudsmanOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic1 / 1
18.
DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Film ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 5
Pluhárová, L. E.
21.
DT
Funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
23.
BT
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
24.
DT
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
25.BT
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
26.
BT
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 2--
27.DT
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
28.
BT
Interrupcie a výhrada vo svedomíÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
30.DTKataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 3 Müller, M.
31.
BTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 3
--
32.
BT
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 2
--
33.
DT
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Konateľ v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Legislatívne akty Europskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Legislatívny proces
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic
3 / 3
37.DTLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
38.
DT
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FP
Details of topic
0 / 2
--
39.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2--
40.BTMedzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
41.
DT
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic
0 / 1
--
42.
BTMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 1
43.
BTMigration crisis in EuropeGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FP
Details of topic
1 / 1 Borza, A.
45.BTModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Oravcová, K.
Ulag, C.
46.
BTMoment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic0 / 1--
47.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Brom, V.
48.
DT
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic
1 / 1
Ondrášik, D.
49.
BT
Nadobudnutie vlastníctva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
Cipko, M.
Pekár, T.
50.
DT
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic0 / 3
--
51.BT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2
52.
DTNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
53.BT
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
1 / 2
54.
BT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic0 / 2
--
55.
DT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2--
56.
DT
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2--
57.
DT
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
58.
DT
Obchodný podiel v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1 Červeňová, N.
59.DTObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
60.
BT
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic2 / 2 Miženková, Š.
Katonová, K.
61.
BT
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
62.
DT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
63.
BT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Danihelová, M. V.
64.
BTOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic0 / 1
--
65.
BT
Ochrana osobnosti
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic1 / 2
66.
BT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 2
--
67.
DT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
68.BT
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Plutko, J.
69.DTOil & Gas Investment ArbitrationsOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Details of topic
0 / 2
--
70.Final thesis
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
71.
BT
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2--
72.
DT
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
73.
BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
74.
DT
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1
--
75.DTPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--FPDetails of topic
0 / 2
--
76.
BT
Pracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Details of topic
1 / 1
77.
BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Details of topic
1 / 1
78.
DT
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic1 / 1
79.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
80.DT
Právna ochrana autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
----FPDetails of topic0 / 1--
81.
BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
82.DTPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1 Šebestová, M.
83.DT
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
84.
BT
Právny štátÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FPDetails of topic3 / 3
85.
DT
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FPDetails of topic0 / 1--
86.
BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
87.
BT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
88.DT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Kiss, R.
89.
DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
90.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 4
--
91.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 4
--
92.
BTProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
93.BTPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
94.
DT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
95.
BT
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahov
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 2
--
96.
DT
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
97.
DTRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
98.
BTRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 2
99.
BT
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 2--
100.
DT
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
101.
DT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2
--
102.BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic0 / 2
--
103.
DTSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FP
Details of topic
1 / 1
Karvayová, L.
104.
BT
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
105.
DT
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic1 / 1
106.
BT
Subjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
107.
BT
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 4--
108.
BT
Teória a prax deľby moci
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic2 / 3 Valčuha, J.
Kinčeková, P.
109.
BT
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Lőrincz, P.
110.BT
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
111.DT
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
112.
DT
Terorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPDetails of topic
1 / 1
Varhaníková, P.
113.DT
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
114.
BT
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
115.
BT
The right to data protection
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
116.
DT
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1--
117.
DT
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1 Geschwandtner, F.
118.
BT
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
119.
BTÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic0 / 1--
120.
BT
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPDetails of topic0 / 2
--
121.DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 3
122.
BT
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
123.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
124.
BT
Určenie rodičovstva
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Svobodová, M.
125.BTUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
126.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1--
127.
DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
128.
BT
USA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
129.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
130.DT
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
131.BT
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
132.
DT
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
133.
DT
Verejnoprávne inštitúcie a korporácieÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
134.
DT
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
135.DTVoľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
136.BTVonkajšie funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPDetails of topic1 / 1 Janíková, M.
137.DTVšeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
138.
BT
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA--FP
Details of topic
0 / 1
--
139.
DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 2--
140.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 2
--
141.BT
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
142.BTVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
143.DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
145.DT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 2
--
146.
DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
147.BT
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
148.
BT
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
149.
BT
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
150.
BT
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FPDetails of topic1 / 1 Abdi, S.
151.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1--
152.
DT
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
153.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
154.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
155.DT22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPDetails of topic1 / 1 Fandliová, M.