12. 7. 2020  15:23      Nina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
3.BPAktuálne výzvy európskej integrácieStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 2
--
4.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovÚstav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Bencsiková, V.
8.
BP
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DP
Dedenie nehnuteľnostíPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
10.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dokazovanie v správnom konaníKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
13.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Hanúsek, M.
14.
BPElektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správeOddelenie správneho práva (UVP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 5
--
16.
BPEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.BPEurópsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 5
Pluhárová, L. E.
21.DP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.BP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
23.BPChina Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DP
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Karvaiová, M.
26.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátochSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
BPIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefityStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
29.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 3
32.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 3
--
33.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
34.
DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Konateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1--
36.
BP
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalko, A.
37.
BP
Legislatívny proces
Surmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
3 / 3
Vániová, M.
Janíček, R.
Molnárová, M.
38.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Chovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
40.
DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
41.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre SlovenskoStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
42.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubovová, A.
44.
BPMigration crisis in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--FPPodrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
Oravcová, K.
Ulag, C.
47.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
48.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 1
49.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Ondrášik, D.
50.BP
Nadobudnutie vlastníctva
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
2 / 2
51.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Erdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti témy
0 / 3
--
52.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Milanová, L.
53.
DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2 Šimková, S.
54.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 2 Papšová, D.
55.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
56.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
58.DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
59.DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Červeňová, N.
60.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
2 / 2
Miženková, Š.
Katonová, K.
62.BP
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
DP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Prepiorová, A.
64.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
66.
BP
Ochrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 2 Zika, P.
67.BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
70.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUPFPPodrobnosti témy0 / 2--
71.ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti témy0 / 1--
75.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
77.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanie
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
80.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Právna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
83.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šebestová, M.
84.
DPPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
85.BP
Právny štát
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
3 / 3
86.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
Škutová, M.
88.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
Schunová, R.
Chválová, M.
89.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
90.
DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 4
--
92.
BPProblematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
93.BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
94.BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
95.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
96.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
97.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníÚstav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
99.BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
1 / 2
Haut, P.
100.
BPSeveroatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2
--
101.DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Erdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 3--
102.DPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
103.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Karvayová, L.
105.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
106.DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
107.
BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
109.
BP
Teória a prax deľby mociÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 3 Valčuha, J.
Kinčeková, P.
110.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lőrincz, P.
111.
BPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
112.
DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
113.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy
1 / 1
Varhaníková, P.
114.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Čižmár, M.
116.
BPThe right to data protectionGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy1 / 2 Bosiok, C.
117.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
119.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.
DPUmelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti témy1 / 3 Mánek, J.
123.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Svobodová, M.
126.BPUrčenie rodičovstvaÚstav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pajorová, A.
127.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BPUSA ako globálna superveľmocStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
130.DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.BPVec v právnom zmysleÚstav súkromného práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
134.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
136.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
137.
BP
Vonkajšie funkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
138.
DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
140.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
142.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
144.DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2
146.DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2--
147.
DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1--
150.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
152.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
154.
DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
156.
DP22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy
1 / 1
Fandliová, M.