Jun 1, 2020   10:42 a.m.      Žaneta        
University information system

Summary of topics offered - Institute of Management and Marketing (FEP)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiInstitute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebInstitute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
1 / 2
4.
BTAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
2 / 2
5.
BT
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBMFEP
Details of topic
2 / 2
6.
DT
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Rajnoha, R.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
0 / 1
--
7.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic1 / 1 Gombaszögiová, I.
8.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic2 / 2
9.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Institute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
0 / 1--
10.
DT
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
11.
DTKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
Kónya, Z.
12.
DTKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic
1 / 1
Kuncová, I.
13.
DT
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
14.
BT
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
15.
BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic
0 / 1
--
16.
DT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic
2 / 2
18.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Sekelová, S.
Jurčová, A.
19.BT
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic
1 / 1
Štípalová, D.
20.DTProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaInstitute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
2 / 2
Janušová, M.
Klimčíková, K.
21.
DT
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Rajnoha, R.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 1 Civín, D.
23.
BT
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Herceg, J.
24.DT
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
1 / 1
Glossová, T.
25.
DT
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1--
26.
BT
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Čepel, M.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 2
--
28.
DT
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
1 / 1
Bohúňová, V.
29.
BT
Trendy internej komunikácie podnikov
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
30.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic
1 / 1
Vavrinec, D.
31.
BT
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic2 / 2 Kollár, M.
Uhrincová, N.