9. 7. 2020  19:38      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu a marketingu (FEP)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | F | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Havlik, I.
2.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
3.BPAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Shalenyk, V.
4.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMPFEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
5.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
6.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Jirkovská, L.
Rovňák, S.
8.
DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
9.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kučerová, V.
11.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
12.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kónya, Z.
13.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuncová, I.
14.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredí
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrazdira, D.
16.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Sagan, D.
18.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
20.BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
21.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štípalová, D.
22.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
23.DPRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
25.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
26.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
27.
DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BPŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
30.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bohúňová, V.
31.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
32.BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Vavrinec, D.
33.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Uhrincová, N.
Kollár, M.