Jun 6, 2020   2:25 a.m.      Norbert        
University information system

Summary of topics offered - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1 Bršelová, V.
3.BT
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSY
FPS
Details of topic2 / 2
4.
DT
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
Sabaka, B.
5.BTMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1--
6.
BTMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Details of topic1 / 1
7.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
8.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic2 / 2 Zemková, V.
Gellen, M.
9.BT
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic2 / 2
10.
BT
Prežívanie vďačnosti u seniorovÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1
11.
DT
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Details of topic
1 / 1
12.BT
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic
1 / 1
14.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1--
15.
DT
Teória mysle závislých ľudíBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Kinčeková, M.
16.DTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
17.BTVďačnosť mladých dospelých
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Details of topic
1 / 1
Karasová, I.
18.
DT
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1
19.BTZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1 Hrebičková, M. F.
20.BTZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Tomašovičová, P.