11. 7. 2020  17:31      Milota        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Bršelová, V.
3.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSYFPSPodrobnosti témy2 / 2
4.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Sabaka, B.
5.BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPS
Podrobnosti témy
1 / 1
7.BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
8.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
2 / 2
9.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
10.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Topor, S. D.
11.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)M-PSYFPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Riglerová, M.
12.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
13.BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Teória mysle závislých ľudíBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DPVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
20.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomašovičová, P.