30. 5. 2020  8:34      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Dopjerová, M.
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
3.
BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2 Palcsó, O.
Ekeová, K.
4.DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Sabaka, B.
5.
BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
8.BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
9.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
Brušová, P.
Srnová, E.
10.BPPrežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
11.
DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovÚstav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
12.
BPSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Teória mysle závislých ľudí
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Chlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Karasová, I.
18.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
19.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrebičková, M. F.
20.BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Tomašovičová, P.