6. 6. 2020  16:03      Norbert        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bršelová, V.
3.BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPSPodrobnosti tématu2 / 2
4.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sabaka, B.
5.
BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapiiÚstav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
7.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu2 / 2 Cibulková, K.
Podmanická, M.
8.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Gellen, M.
Zemková, V.
9.BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu2 / 2 Srnová, E.
Brušová, P.
10.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Topor, S. D.
11.DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
14.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Staňová, P.
15.
DPTeória mysle závislých ľudíÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kinčeková, M.
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BPVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Karasová, I.
18.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Pastorková, Ľ.
19.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Hrebičková, M. F.
20.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tomašovičová, P.