Jun 6, 2020   4:51 p.m.      Norbert        
University information system

Summary of topics offered - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Bršelová, V.
3.
BT
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic
2 / 2
4.
DT
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Sabaka, B.
5.
BT
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSY
FPS
Details of topic
1 / 1
Kvintová, M.
7.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
2 / 2
8.
BTOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
Zemková, V.
Gellen, M.
9.
BT
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
Brušová, P.
Srnová, E.
10.
BT
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Topor, S. D.
11.
DT
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Details of topic
1 / 1
12.
BT
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Kapcátová, L.
13.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
Staňová, P.
14.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Teória mysle závislých ľudí
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Kinčeková, M.
16.DT
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Vďačnosť mladých dospelých
Chlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Karasová, I.
18.
DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
19.BTZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1
20.
BTZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1