11. 7. 2020  18:22      Milota        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
3.
BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
4.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSPodrobnosti témy
1 / 1
Kvintová, M.
7.BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
Podmanická, M.
Cibulková, K.
8.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
9.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
Brušová, P.
Srnová, E.
10.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Topor, S. D.
11.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovÚstav klinickej psychológie (FPS)M-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kapcátová, L.
13.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
14.BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DPTeória mysle závislých ľudí
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kinčeková, M.
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy0 / 1--
17.
BP
Vďačnosť mladých dospelýchÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Karasová, I.
18.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Pastorková, Ľ.
19.
BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrebičková, M. F.
20.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1