6. 6. 2020  15:36      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
2.BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Bršelová, V.
3.BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
4.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Sabaka, B.
5.
BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kvintová, M.
7.BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy2 / 2 Cibulková, K.
Podmanická, M.
8.
BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
9.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
10.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Topor, S. D.
11.
DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Riglerová, M.
12.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kapcátová, L.
13.
BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Staňová, P.
15.
DPTeória mysle závislých ľudíÚstav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kinčeková, M.
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.BPVďačnosť mladých dospelýchÚstav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
20.BPZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1