May 31, 2020   2:20 a.m.      Petronela        
University information system

Summary of topics offered - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
2.
BTAko rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
3.
BT
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSY
FPS
Details of topic
2 / 2
4.
DT
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
5.BTMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
Podmanická, M.
Cibulková, K.
8.
BTOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic2 / 2
9.
BT
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
10.
BT
Prežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic
1 / 1
11.
DT
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPSDetails of topic
1 / 1
12.
BT
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Kapcátová, L.
13.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Staňová, P.
14.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic0 / 1
--
15.
DTTeória mysle závislých ľudíBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
16.DT
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Vďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Karasová, I.
18.
DT
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
19.BT
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
20.BT
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Tomašovičová, P.