14. 7. 2020  17:42      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Bršelová, V.
3.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPSPodrobnosti témy2 / 2
4.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1
5.
BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapiiNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kvintová, M.
7.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
2 / 2 Podmanická, M.
Cibulková, K.
8.BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
9.BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
10.BPPrežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
11.DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovÚstav klinickej psychológie (FPS)M-PSYFPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Riglerová, M.
12.
BPSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Staňová, P.
14.BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Teória mysle závislých ľudí
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kinčeková, M.
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy0 / 1--
17.
BP
Vďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DPVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Pastorková, Ľ.
19.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BPZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomašovičová, P.