Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)Help


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BPAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
1 / 1
Dopjerová, M.
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
1 / 1
3.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
2 / 2
4.DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
1 / 1
5.
BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSprohlížet0 / 1
--
6.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSYFPS1 / 1
7.
BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
2 / 2
Cibulková, K.
Podmanická, M.
8.BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
2 / 2
Gellen, M.
Zemková, V.
9.BPPosttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
2 / 2
10.BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
prohlížet
1 / 1
Topor, S. D.
11.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
1 / 1 Riglerová, M.
12.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
1 / 1
13.
BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
0 / 1--
14.BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS1 / 1 Staňová, P.
15.DP
Teória mysle závislých ľudí
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
1 / 1 Kinčeková, M.
16.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
0 / 1
--
17.
BPVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS1 / 1 Karasová, I.
18.DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS1 / 1 Pastorková, Ľ.
19.BP
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
1 / 1 Hrebičková, M. F.
20.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSprohlížet1 / 1 Tomašovičová, P.