9. 8. 2020  7:40      Ľubomíra        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Friedmann, J.
2.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Dopjerová, M.
4.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
7.
BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.DPAmbasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.
BP
Analýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Marková, D.
Fic, J.
13.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
15.BPAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
16.
BP
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1 Kuna, P.
17.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
18.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2
19.
BP
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesii
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šoltésová, M.
20.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Komačková, A.
21.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Mikušová, S.
23.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
24.
DP
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de FranceVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mravec, Ľ.
25.
BPAnalýza testov v MS Teams a UIS pre skúškuÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ukropec, J.
26.
DP
Analýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazíny
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kravárová, S.
27.
DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FIPodrobnosti tématu
1 / 1
Spišiak, V.
28.
BP
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVS
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmiKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
30.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podnikuÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1 Lojkóová, S.
32.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Tran Ha Minh, M.
34.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimurková, D.
36.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mitlíková, M.
37.BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondušková, K.
38.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
41.
BPAutenticita a turizmus
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDKB-MEDK-MCRFM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Autorská kniha
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
43.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bencsiková, V.
45.
BP
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácie
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červeňanský, J.
46.
BPBrand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 2
47.BPBrand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--FMPodrobnosti tématu0 / 1--
48.
BP
Brand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Brand manažment spoločností
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DPBranding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizáciePaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
51.BP
Branding a dizajn brand identity
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gerec, L.
52.
DP
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiem
Kasala, Ľ.
Fakulta masmédií
----
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
53.
BP
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Čiernobiela fotografia v praxi.
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hyžák, M.
55.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michalovičová, B.
56.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 1 Ďuríková, V.
Rosiarová, A.
57.
DP
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
58.
DP
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Fakulta masmédií----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lavrentyev, M.
59.
BP
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadení
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
60.
BPDezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienky
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FMPodrobnosti tématu
1 / 1
61.
DP
Dieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredí
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
62.DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 2
Dvořáček, R.
63.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
65.
BP
Dizajn korporátnej identity
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
66.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mojžišová, K.
68.DPEkologický marketing vybranej lokálnej značkyKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hajný, A.
71.BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
72.DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2 Hanúsek, M.
73.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 5
--
74.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
75.
BP
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctve
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.
BPEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuczman, E.
77.
BP
Etapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberuPazderová, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
78.DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
80.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Gombaszögiová, I.
81.
BP
Etika v politickej reklame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1 Klotonová, V.
82.
BP
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gabryšová, E.
83.
BP
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
BP
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
85.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 1--
86.
DP
Evalvácia vybraných reklamných kampaní
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
DP
Fenomén podcastu
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
89.
DP
Film ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BP
Filmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalostiVavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukáčová, M.
91.BPFilozofia a umenie v dizajne médií
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
2 / 5
93.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kullová, M.
94.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
95.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, T.
96.
BP
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
BP
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
98.
DP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BPFuzzy logika v modelovaní a riadeníÚstav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
100.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AIM-AI-IISFIPodrobnosti tématu0 / 2
--
101.
BPGrafické spracovanie obsahu a formy piktogramovÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
BP
Grafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hry
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
104.
BP
Grafický plagát – funkcia, história, tvorba
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
105.DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kapalla, D.
106.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Kováčová, M.
107.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
108.BP
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokov
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMPodrobnosti tématu1 / 1
109.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Záhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
BPImplementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
DP
Implementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 4
113.
DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
114.
DP
Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hederová, K.
115.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
DP
Informačná povinnosť prevádzkovateľov osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 2
117.DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Beneš, K.
118.
DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Karkošiak, S.
119.BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
120.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kulčárová, E.
121.
BPInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BP
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
123.
BPIntegrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
BPInteraktívne prvky v múzejnej expozíciiÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
125.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.BP
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
129.
BP
Investigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy Gorila
Ústav mediálnych štúdií (FM)----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
DP
Investigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
131.
DP
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
132.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 3 Müller, M.
133.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 3
134.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Špilda, M.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
135.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
136.
DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuOddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
BP
Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dielo
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
139.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kónya, Z.
140.
BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
Tarr, J.
Weidlingová, Ľ.
141.
DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
Konateľ v s.r.o.
Kubíček, P.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
143.
DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kuncová, I.
144.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1--
145.
BP
Kvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVS
Kasala, Ľ.
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
146.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Ekeová, K.
Palcsó, O.
147.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sabaka, B.
148.
BPKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
149.
BPLatinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
150.
BP
Legislatívne akty Europskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Michalko, A.
151.
BP
Legislatívny procesSurmajová, Ž.
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu3 / 3
152.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práve
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuál
Ústav dizajnu médií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
154.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
155.
BP
Makrofotografia a jej technikyBreier, P.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--FMPodrobnosti tématu0 / 1--
156.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mesároš, D.
157.DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.DP
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
BP
Manipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamyŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
160.
DP
Marián Kočner ako produkt slovenských médií
Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.BPMarketingová komunikácia lokálnej odevnej značky MileKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šubová, D.
162.BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Štýlovky
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
163.
BP
Marketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
164.
DP
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Lettrichová, I.
165.BP
Marketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan Bratislava
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gabriel, D.
166.DP
Marketingová stratégia pre vybranú videohru
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Garayová, L.
167.
BP
Marketingová stratégia vybraného podnikuÚstav mediálnych štúdií (FM)----FMPodrobnosti tématu1 / 1 Kavalec, K.
168.BP
Médiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
169.BP
Mediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelania
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
170.DP
Mediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
171.
BP
Mediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Molnárová, S.
172.
DP
Mediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédií
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMKM-MMK-MASFM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
173.
DP
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
174.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Chovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
176.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 2--
177.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
179.DPMetódy online marketingu slovenských rozhlasových stanícKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti tématu0 / 1--
180.
BPMigration crisis in EuropeÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
181.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Borza, A.
182.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Turček, P.
183.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
184.BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Drugda, S.
Baďurová, K.
187.
BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
188.
BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapiiNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
189.
DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
190.
BP
Náboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaní
Náther, P.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
192.
BP
Nadobudnutie vlastníctva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
193.
DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
194.BP
Nástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klube
Ústav mediálnych štúdií (FM)----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
195.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
197.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredí
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
200.
DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
202.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
203.BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Názoroví vodcovia ako moderný nástroj public relations
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.BP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 4
206.DPNázov bude upresnenýHennelová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
207.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 2 Milanová, L.
208.
DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šimková, S.
209.
DP
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
210.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Papšová, D.
211.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
212.BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
213.
BP
Nepochopené dielo Antoni GaudíhoTribulová, B.
Fakulta masmédií
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
214.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
215.
BP
Neuromarketing a jeho vyuzitie na SlovenskuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Marušák, C.
216.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 2--
217.
BP
Nové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiách
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
218.BPObčianska žurnalistika v televíznej relácií ReflexKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šlebodová, J.
219.
DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
220.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu1 / 1
221.
DP
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Katonová, K.
Miženková, Š.
223.
DP
Obsahová analýza formátu talkshow
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
224.BP
Obsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
225.
BP
Obsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klub
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FMPodrobnosti tématu1 / 1 Pecúchová, S.
226.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
227.
DP
Od stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstáv
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.DP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prepiorová, A.
229.
BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
230.
BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
BPOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
232.
BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
233.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
234.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Plutko, J.
235.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUPFP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
236.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Chovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
237.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kovácsová, N.
238.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
239.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
240.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
BP
Organizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológií
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Melnykova, O.
242.
DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajný, D.
243.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
244.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu2 / 2
245.
BP
Percepcia mediálnej persuázie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
246.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
247.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
248.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1--
249.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Držka, M.
250.
BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
251.
DP
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v EurópeSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMK
M-MMK-MAS
FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
252.
DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
253.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
254.DPPolitický marketing v nových médiách.Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
255.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu1 / 1 Polaško, S.
256.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Ústav ekonomiky (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Lexmannová, A.
257.
BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Malenký, M.
258.
DPPoslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v Európe
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
260.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
261.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
262.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Štefančík, P.
263.BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimková, E.
264.BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu2 / 2
265.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kamidra, D.
266.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 2
--
267.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
268.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 2--
269.
DPPozícia hovorcu v privátnych inštitúciáchFakulta masmédií
--
--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
270.
DPPozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televíziiChudinová, E.Fakulta masmédií----
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
271.
BP
Pozor, zákruta! – včera, dnes a zajtraKasala, Ľ.
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.
DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Balažovjechová, D.
273.
BP
Práca filmového režiséra
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
274.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
275.BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
276.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Suchánek, N.
277.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Fetkovičová, F.
278.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Petláková, B.
279.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
280.DPPrávna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
281.
BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
282.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šebestová, M.
283.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
284.
BP
Právny štát
Surmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu3 / 3 Samuhel, M.
Farkas, B.
Kubányi, O.
285.
DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
286.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
287.
DP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
288.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Chválová, M.
Schunová, R.
289.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.
BP
Prenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu
2 / 1
291.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DP
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FMPodrobnosti tématu
1 / 1
293.BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
294.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Výbohová, M.
296.BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
297.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
298.
BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DP
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkte
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kleinová, P.
300.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Štípalová, D.
301.
BP
Produkčný postup pri tvorbe reklamy.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Bartek, E.
302.
BP
Profesia kameramana
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
303.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
305.BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 2
306.BP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
307.DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
308.BPPsychológia napätia vo dramatických filmových dielachSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
309.
DP
Psychologické aspekty reklamných kampaníHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
311.BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Dzúrik, M.
312.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Dilík, K.
313.
BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Pengilly, M.
314.
DPPsychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovÚstav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Riglerová, M.
317.
DP
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
318.
BP
Rebranding/redesign Agentúry PRO
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.
BP
Reklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielov
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Romanová, K.
320.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
321.
BPRezistencia voči zmene a osobnosť
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
322.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
323.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.BPRiadenie rodinného podnikuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Hankovská, J.
326.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
327.BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lendvaiová, B.
328.
DPRizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1
329.
BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
330.BPRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
331.
BP
Rozhlasový podcast ako novodobý fenomén
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK--FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Krajčíková, S.
332.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
333.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
334.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
335.BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
336.DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Poľová, D.
337.BPSebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
338.BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
339.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
340.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
341.BPSenzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
342.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
343.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
344.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
345.DP
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
BP
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti tématu1 / 1 Podolinská, K.
347.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Kapcátová, L.
348.BPSkúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
350.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
351.BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
352.BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
354.BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti tématu1 / 1
355.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
357.BP
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
358.DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tóthová, K.
359.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
360.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lenkeyová, P.
361.BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bartalská, B.
362.
BP
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
363.
BP
Sociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipientaKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
364.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Staňová, P.
365.
BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchÚstav klinickej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
366.BPSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Blažková, N.
367.BP
Spokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Cagáňová, K.
368.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
369.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
370.
BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
372.
DP
Storyboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovízii
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
373.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Urbánek, M.
374.
DPStratégia vstupu na zahraničný trh
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Glossová, T.
375.DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu0 / 1
--
376.
BP
Stratégie zvládania stresu mediálnych tvorcov
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hornáková, M.
377.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Barátová, S.
378.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
379.
BP
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zhygadlo, D.
380.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
381.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Li, W.
382.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Herman, P.
383.
BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mészáros, P.
384.
BP
Súčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôl
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
386.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuiková, E.
387.
BP
Symbolika farieb vo filmeSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
388.
BP
Systém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na Slovensku
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
389.
BP
Systém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na Slovensku
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
390.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
391.DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
BP
Šikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Pučeková, M.
393.
DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
394.
DP
Špecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systémuÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čutríková, P.
395.
BP
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobku
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
396.
BP
Štruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filme
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
397.BPŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
398.BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
399.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Kováčová, M.
400.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Blizniaková, A.
401.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Sásiková, K.
402.
BP
Tarantino a poézia medzi riadkami / Krajinomaľba
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedláčeková, Z.
403.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cziroková, N.
404.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu2 / 2 Nagy, B.
Koprna, M.
405.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
406.DPTéma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
407.
BPTeória a prax deľby mociÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 3
408.
DP
Teória mysle závislých ľudí
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kinčeková, M.
409.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
410.DP
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
411.BP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
412.DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Varhaníková, P.
413.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
414.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čižmár, M.
415.
BP
The right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
416.
DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bohúňová, V.
417.
DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 2
Kubalec, V.
418.DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
419.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Schmidtová, D.
420.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Cesneková, S.
421.
DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
422.DP
Trestnoprávne apekty ochrany informácií
Polák, P.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Geschwandtner, F.
423.
DP
Trh s kryptomenami
Ústav ekonomiky (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lukáčová, M.
424.
BPTvorba a aplikácia loga, logomanuálÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
BP
Tvorba marketingovej komunikácie developerského projektu Kasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lukoviny, L.
426.
BP
Tvorba značky a reklamných predmetov
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
427.BPTvorivosť a umenie v reklamných kampaniachHajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti tématu1 / 1 Solárová, D.
428.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
429.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad Kosova
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
431.DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Erdösová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 3
432.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
433.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
434.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
435.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USA
Krošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
436.
BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
437.
BPUrčenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Pajorová, A.
438.DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
439.
DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
440.
BPUSA ako globálna superveľmocStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu2 / 2
441.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
442.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
443.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
444.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
445.
BP
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
446.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
447.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
448.
BP
VFX a využitie 3D grafiky v 2D priestore
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zborovskii, P.
449.
BP
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
450.
BP
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKUVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
451.
BP
Voľná téma
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
453.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
454.
DPVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pastorková, Ľ.
455.
DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
456.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
457.BP
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Janíková, M.
458.DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MARFM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
459.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Mesárošová, A.
460.
DP
Vplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasov
Fakulta masmédií
--
--
FMPodrobnosti tématu0 / 2--
461.BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2
462.
BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Spiššáková, D.
463.
BP
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti tématu1 / 1
464.BPVplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmu
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FMPodrobnosti tématu
1 / 1
465.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
466.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
467.
BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
468.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
469.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
470.
BP
Výrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time reláciiPazderová, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti tématu0 / 1
--
471.
BP
Výučba jazyka audiovizuálnou formou
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
472.
DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiÚstav ekonomiky (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Chvojková, L.
473.
BP
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podniky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
474.BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
475.
DP
Vývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitie
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
476.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
478.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
479.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaÚstav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
480.
BP
Význam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zemaník, P. Š.
481.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
482.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
483.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu1 / 1
484.
BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
485.
BP
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čelko, M.
486.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
487.BPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Holko, R.
Gallo, D.
488.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
489.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
490.BPZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
491.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
492.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
BPZbierka zákonov Slovenskej republikySurmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Abdi, S.
494.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
495.
BP
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
496.BPZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Tomašovičová, P.
497.
DPZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
498.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
499.
DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
501.
DPŽena pred kamerou
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
502.DP
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Ústav mediálnej tvorby (FM)----FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
503.DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1