7. 7. 2020  7:20      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
3.
BP
Vďačnosť mladých dospelýchÚstav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Vec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
6.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácie
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
VFX a využitie 3D grafiky v 2D priestore
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.BPVirálny marketing ako nástroj pri budovaní značkyŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kvasnica, L.
9.
BP
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKU
Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.BPVoľná témaHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
11.DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
12.BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FIPodrobnosti tématu
0 / 3
--
13.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
14.
DP
Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiOddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPVonkajšie funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Janíková, M.
17.
DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok. Benčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MAR
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínÚstav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
19.
DPVplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasov
Fakulta masmédií
----
FM
Podrobnosti tématu0 / 2
--
20.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
21.BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Marťáková, N.
23.
BPVplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmuSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
24.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
28.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.BP
Výrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time relácii
Pazderová, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
30.
BPVýučba jazyka audiovizuálnou formou
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
31.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Chvojková, L.
32.
BP
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podniky
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1 Dvončová, N.
33.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.
DP
Vývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitie
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šípka, A.
35.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Buliščák, P.
37.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pochyba, F.
38.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1 Zemaník, P. Š.
40.
DP
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1