Sep 19, 2019   0:05 a.m.      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
University information system

Summary of topics offered - Paneurópska vysoká škola


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | G | I | K | L | N | O | P | S | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic0 / 2--
3.DTAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic0 / 1--
4.DTAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
5.BTAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
6.DTAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
7.BTBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 1--
8.BTGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 1--
9.BTImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 4--
10.DTImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 4--
11.DTInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
12.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
13.DTLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
14.BTLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 2--
15.DTNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic0 / 1--
16.DTNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic0 / 1--
17.DTNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
18.DTOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
19.DTPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
20.BTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic2 / 2 Doboš, M.
Urbanec, M.
21.DTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
22.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 2--
23.DTSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
24.BTSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
25.BTStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
26.BTSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
27.DTVolna tema DPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
28.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 2--
29.BTVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--