Sep 23, 2020   2:00 a.m.      Zdenka        
University information system

Summary of topics offered - Paneurópska vysoká škola


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FIDetails of topic
1 / 1
2.DT
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FIDetails of topic
0 / 1
--
3.
DT
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
4.
DT
Bariéry tvorivosti v práci novinára
Department of Media Studies (FM)----
FM
Details of topic
0 / 1--
5.
BTCisár a pápež v stredovekuVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FP
Details of topic
1 / 2 El Gamalová, N.
6.
DT
Etika v praxi lokálnej televízie
Bohunický, J.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1--
7.BT
Európska právna kultúra
Vitkóová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
8.
BT
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 2
--
10.
BT
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
12.
BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic
0 / 1
--
13.
BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1--
14.BTKodifikácia a unifikácia obchodného práva v UhorskuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
15.DT
Kodifikácia občianskeho práva hmotného v ČSSR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2--
16.
BT
Modelovanie a predikcia procesov v biomedicíne
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISIFI
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1--
18.
DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
19.DTNávrh kódov pre DNA pamäťFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIDetails of topic0 / 2--
20.DT
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1--
22.
BTNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
23.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BTNeurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--
FI
Details of topic
0 / 2
--
25.BT
Obsahová analýza regionálneho média z hľadiska rozmanitosti žurnalistických žánrov
Bohunický, J.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
26.BTOdboj čechov a slovákov za vznik ČSR v USA
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
Jamnická, T. A.
27.
BT
Organizačná štruktúra regionálneho média a jej vplyv na spektrum pracovných činností novináraBohunický, J.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Politické procesy v Československu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
31.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 2
--
32.
DTPrávnikcá dvojročnica v ČeskosloveskuVitkóová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 2
--
33.BTProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Details of topic
0 / 2--
34.
BTReformná činnosť Márie Terézie a Jozefa II:
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
35.
DT
Snahy o kodifikáciu obyčajového práva v UhorskuVitkóová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
36.DT
Snahy o kodifikáciu trestného práva v medzivojnovom Českoslovesku
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
37.DT
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
38.
BT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1
--
39.
DT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
40.
DT
Testovanie kódov pre regeneráciu údajov v dátových centrách pomocou simulácie
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Vývoj právnej úpravy protištátnych trestných činov v ČeskoslovenskuVitkóová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--