Jul 2, 2020   8:06 a.m.      Berta        
University information system

Summary of topics offered - Paneurópska vysoká škola


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Friedmann, J.
2.DT
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPDetails of topic0 / 1
--
3.
BTAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Dopjerová, M.
4.
DTAkcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
6.
BT
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
7.
BT
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
8.BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
10.
DT
Ambasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmyDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
12.
BT
Analýza finančných rezerv vo vybranom podnikuInstitute of Economy (FEP)B-EBM--FEPDetails of topic2 / 2 Fic, J.
Marková, D.
13.BTAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEP
Details of topic
1 / 1
14.BTAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
----
FEP
Details of topic
1 / 1
15.
BTAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebInstitute of Management and Marketing (FEP)B-EBM--FEP
Details of topic
1 / 2 Shalenyk, V.
16.BT
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
17.BT
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Chovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
--FEP
Details of topic
2 / 2
Tanka, B.
Rummer, K.
18.
BT
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
--
FEP
Details of topic
2 / 2
19.
BT
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
20.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Institute of International Business (FEP)----FEP
Details of topic
1 / 1 Komačková, A.
21.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Institute of International Business (FEP)--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Darmoš, D.
22.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.Institute of International Business (FEP)----
FEP
Details of topic
1 / 1
23.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Dudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
----FEP
Details of topic
1 / 1
24.
DT
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de France
Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
25.
BTAnalýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
26.DTAnalýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazíny
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Details of topic
1 / 1
Kravárová, S.
27.
DTAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FIDetails of topic
1 / 1
28.
BT
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVSNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDC--FM
Details of topic
0 / 2
--
29.
BTAnalýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podniku
Ševčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
32.
DT
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
--FEPDetails of topic1 / 1 Tran Ha Minh, M.
34.
BT
Attachment a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Ďurinová, L.
35.
BT
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentovÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Šimurková, D.
36.
BT
Attachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----FPSDetails of topic
1 / 1
Mitlíková, M.
37.
BT
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Ondušková, K.
38.
BT
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
39.BTAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----FPSDetails of topic
1 / 1
Mikušová, J.
40.
DTAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----FPS
Details of topic
1 / 1
41.BTAutenticita a turizmusVašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
B-MEDC-TMFMDetails of topic0 / 1
--
42.
BTAutorská knihaÚstav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Details of topic0 / 1
--
43.BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 1
Bencsiková, V.
45.
BT
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Červeňanský, J.
46.
BT
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic1 / 2
47.
BTBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
48.BTBrand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMDetails of topic
0 / 1
--
49.
BTBrand manažment spoločnostíPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
50.
DTBranding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizácie
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Branding a dizajn brand identity
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Gerec, L.
52.
DT
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiem
Kasala, Ľ.Faculty of Massmedia----FMDetails of topic0 / 1--
53.
BT
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1
--
54.BTČiernobiela fotografia v praxi.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FMDetails of topic
1 / 1
55.
BT
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.
Faculty of Economics and Business
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
56.
BT
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Faculty of Economics and Business
--
--
FEP
Details of topic
2 / 1 Rosiarová, A.
Ďuríková, V.
57.
DT
Dedenie nehnuteľností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPDetails of topic2 / 2
58.
DT
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Faculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
59.
BT
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadeníDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Zúbriková, Z.
60.
BTDezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienkyÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMDetails of topic
1 / 1
61.DTDieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredíDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Škodová, S.
62.
DT
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Institute of International Business (FEP)
--
--
FEPDetails of topic1 / 2 Dvořáček, R.
63.
DT
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic0 / 1--
64.DT
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
65.
BT
Dizajn korporátnej identity
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
66.
DT
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic0 / 1
--
67.
DT
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Mojžišová, K.
68.
DT
Ekologický marketing vybranej lokálnej značky
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1--
69.
DT
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
70.
BTEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Institute of International Business (FEP)
----FEP
Details of topic
1 / 1
Hajný, A.
71.
BT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2--
72.
DT
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPDetails of topic1 / 2
73.
BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 5
--
74.
BT
Elektronické doručovanie vo verejnej správeOddelenie správneho práva (UVP FP)----FP
Details of topic
0 / 5
--
75.
BT
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctveBenčič, S.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic0 / 1--
76.
BT
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
77.
BT
Etapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberu
Pazderová, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
79.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Rovňák, S.
Jirkovská, L.
80.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEPDetails of topic1 / 1 Gombaszögiová, I.
81.
BT
Etika v politickej reklame
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC--
FM
Details of topic1 / 1 Klotonová, V.
82.
BT
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreameDepartment of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Gabryšová, E.
83.
BT
Európska komisia
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
84.BT
Európsky ombudsman
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPDetails of topic
1 / 1
85.
DT
Európsky vyšetrovací príkazÚstav verejného práva (FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
86.
DT
Evalvácia vybraných reklamných kampaní
Hajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC--
FM
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Mura, L.Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Akuratný, M.
88.DT
Fenomén podcastu
Bohunický, J.
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
0 / 1
--
89.
DT
Film ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
90.
BT
Filmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalosti
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1
91.
BT
Filozofia a umenie v dizajne médiíÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
92.
BT
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
1 / 5
Pluhárová, L. E.
93.
DT
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic1 / 1 Kullová, M.
94.DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEPDetails of topic1 / 1 Kučerová, V.
95.
BTFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
96.
BT
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
0 / 1
--
97.
BT
Funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1
98.
DTFunkcie štátuBalog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
99.
BTFuzzy logika v modelovaní a riadení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
100.
DT
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IISFIDetails of topic0 / 2
--
101.
BT
Grafické spracovanie obsahu a formy piktogramov
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
102.
BT
Grafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hry
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
104.BTGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Institute of International Business (FEP)
----FEPDetails of topic1 / 1
106.
BT
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
107.
BT
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1
--
108.
BT
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokov
Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
109.
DT
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
----FPDetails of topic0 / 1--
110.
BT
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2
--
111.DT
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 2--
112.
BT
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 4
Fuchs, P.
113.
DT
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 4--
114.
DT
Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Hederová, K.
115.
BT
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1--
116.DT
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
117.
DTIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Institute of International Business (FEP)
--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
118.BTInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Institute of Economy (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
119.
BTInovácie v start-up podnikochMura, L.Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
120.
BT
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Institute of Economy (FEP)
--
--FEPDetails of topic
1 / 1
121.
BT
Inštitút ombudsmana v EÚ a vybraných členských štátoch
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 1
--
122.BT
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
123.BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ševčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
126.BTInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
127.DTInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
128.
BTInvestigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy GorilaVašečka, M.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Ulbrichtová, Z.
129.
DT
Investigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.
Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
130.
DT
Justičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konaniaÚstav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 3
132.
BT
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic0 / 3
--
133.
BT
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
1 / 1
134.
BTKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Klopanová, N.
135.
DT
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)----
FPS
Details of topic0 / 1
--
136.
BTKolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA
--
FPDetails of topic0 / 2--
137.
BTKomiks ako literatúra, alebo výtvarné dieloSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
138.
DT
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Institute of Management and Marketing (FEP)----FEP
Details of topic
1 / 1 Kónya, Z.
139.BT
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
2 / 2
140.
DT
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
141.
DT
Konateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
142.DT
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Chovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--
--
FEPDetails of topic1 / 1
143.
DTKonkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Institute of International Business (FEP)--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
144.BTKvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVS
Faculty of Massmedia
--
--FMDetails of topic1 / 1 Kozár, A.
145.
BT
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSY--FPS
Details of topic
2 / 2 Palcsó, O.
Ekeová, K.
146.
DT
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
147.
BT
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
148.BT
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Institute of International Business (FEP)
--
--FEP
Details of topic
1 / 1
149.
BT
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Michalko, A.
150.
BT
Legislatívny procesOddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--FP
Details of topic
3 / 3
151.
DTLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
152.
DT
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuál
Ústav dizajnu médií (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic1 / 1
153.
BTLogo a logotyp, tvorba a aplikácia
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 2
--
154.
BT
Makrofotografia a jej technikyÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Institute of Management and Marketing (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
156.
DT
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Mura, L.Institute of International Business (FEP)
--
--FEPDetails of topic
0 / 1
--
157.DT
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
--FEPDetails of topic
0 / 1
--
158.
BT
Manipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamy
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
159.DT
Marián Kočner ako produkt slovenských médií
Vašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Mile
Kostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1 Šubová, D.
161.
BT
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky ŠtýlovkyKostrošová, N.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1
162.BTMarketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Mánik, P.
163.
DT
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
164.BTMarketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan BratislavaDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic
1 / 1
Gabriel, D.
165.DTMarketingová stratégia pre vybranú videohruŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Garayová, L.
166.
BT
Marketingová stratégia vybraného podnikuDepartment of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1 Kavalec, K.
167.
BTMédiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
168.BTMediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelaniaKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDC--
FM
Details of topic
0 / 1--
169.DTMediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôtKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMC--
FM
Details of topic
0 / 1
--
170.
BTMediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1 Molnárová, S.
171.DTMediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédiíÚstav mediálnej tvorby (FM)M-MMCM-MMK-MAS
FM
Details of topic
0 / 1--
172.
DT
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Ševčík, M.
Department of Media Studies (FM)
----FM
Details of topic
1 / 1
173.
DT
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA--
FP
Details of topic
0 / 2
--
174.
DT
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2--
175.BT
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FPDetails of topic0 / 2--
176.
DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachÚstav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 1--
177.
BT
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
178.
DT
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových stanícKostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic0 / 1
--
179.
BT
Migration crisis in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
180.
DT
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUÚstav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
181.
DT
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Institute of Economy (FEP)
--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
182.
BT
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2 Oravcová, K.
Ulag, C.
183.
BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)B-PRA--
FP
Details of topic
0 / 1
--
184.BT
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 1
Brom, V.
185.
BT
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVInstitute of Economy (FEP)----
FEP
Details of topic
2 / 2
186.
BT
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
0 / 1
--
187.
BT
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPS
Details of topic
1 / 1
188.
DT
Multipoužívateľská VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
189.
BT
Náboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaní
Náther, P.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
190.
DTNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
191.
BT
Nadobudnutie vlastníctva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic2 / 2 Pekár, T.
Cipko, M.
192.
DT
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 3
--
193.
BTNástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klubeDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Šarudiová, E.
194.
BT
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
195.DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic0 / 1--
196.DTNávrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
197.
DT
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic0 / 1
--
198.
DT
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredí
Krchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)----
FEP
Details of topic
1 / 1
199.
DT
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FIDetails of topic
0 / 1
--
200.BT
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
201.
DTNávrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
0 / 1
--
202.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientovLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
203.BTNázoroví vodcovia ako moderný nástroj public relationsKostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
204.
BT
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 4
Machová, L.
205.
DT
Názov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
0 / 2
--
206.
BT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
207.
DT
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeÚstav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic1 / 2
208.
DT
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC--
FM
Details of topic
0 / 1
--
209.
BT
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic1 / 2 Papšová, D.
210.
DTNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPDetails of topic
0 / 2
--
211.
BT
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 2
--
212.
BT
Nepochopené dielo Antoni Gaudího
Tribulová, B.Faculty of Massmedia
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
213.
DT
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPDetails of topic0 / 2
--
214.
BTNeuromarketing a jeho vyuzitie na SlovenskuŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)----
FM
Details of topic
1 / 1 Marušák, C.
215.
BT
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI--
FI
Details of topic0 / 2--
216.
BTNové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiách
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic
1 / 1
Horvátová, A.
217.
BT
Občianska žurnalistika v televíznej relácií Reflex
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Šlebodová, J.
218.DTObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPDetails of topic
0 / 2
--
219.DTObchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
220.
DT
Obmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
221.
BT
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
2 / 2
Miženková, Š.
Katonová, K.
222.
DT
Obsahová analýza formátu talkshow
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
223.
BT
Obsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1--
224.
BT
Obsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klub
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1 Pecúchová, S.
225.
BT
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
226.DTOd stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstávKeklak, R.Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
227.
DT
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Details of topic
1 / 1 Prepiorová, A.
228.
BT
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1 Danihelová, M. V.
229.
BTOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
230.
BT
Ochrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic1 / 2
231.BT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPDetails of topic
0 / 2
--
232.
DT
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
233.
BT
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPDetails of topic
1 / 1
Plutko, J.
234.
DT
Oil & Gas Investment Arbitrations
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Details of topic
0 / 2
--
235.
Final thesis
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Details of topic0 / 2
--
236.
BT
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Brezina, I.Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Kovácsová, N.
237.
BT
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
238.
BT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEP
Details of topic
1 / 1
239.
DT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
240.
BT
Organizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológiíŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic1 / 1 Melnykova, O.
241.DTOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--FPSDetails of topic1 / 1
242.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSDetails of topic
2 / 2
Podmanická, M.
Cibulková, K.
243.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
2 / 2 Zemková, V.
Gellen, M.
244.
BT
Percepcia mediálnej persuázie
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--FMDetails of topic1 / 1 Kaszová, R.
245.
DT
Podnikanie samospráv na SlovenskuFaculty of Economics and Business--
--
FEP
Details of topic1 / 1
246.BTPodnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
247.
DTPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
248.BTPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Institute of International Business (FEP)--
--
FEPDetails of topic1 / 1
249.
BT
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
250.
DT
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v Európe
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMC
M-MMK-MASFM
Details of topic
0 / 1--
251.
DT
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Details of topic
0 / 1
--
252.
DTPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
253.
DT
Politický marketing v nových médiách.
Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
254.
BTPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
255.
BTPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.Institute of Economy (FEP)----FEPDetails of topic1 / 1 Lexmannová, A.
256.BTPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.
Institute of Economy (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Malenký, M.
257.
DT
Poslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v Európe
Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCM-MMK-MASFMDetails of topic
0 / 1
--
258.BT
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
259.DT
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
260.DTPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
261.
BT
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
262.
BT
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSDetails of topic1 / 1
263.
BTPosttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)----FPS
Details of topic
2 / 2
264.
DT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic1 / 1 Kamidra, D.
265.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic0 / 2
--
266.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
267.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
0 / 2
--
268.
DT
Pozícia hovorcu v privátnych inštitúciáchFaculty of Massmedia--
--
FMDetails of topic
0 / 1
--
269.
DTPozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televíziiChudinová, E.
Faculty of Massmedia
----
FM
Details of topic0 / 1--
270.
BT
Pozor, zákruta! – včera, dnes a zajtra
Kasala, Ľ.
Faculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
271.
DT
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)----
FPS
Details of topic
1 / 1
272.
BT
Práca filmového režiséra
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1
273.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic2 / 2
274.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEPDetails of topic2 / 2 Sekelová, S.
Jurčová, A.
275.
BT
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Details of topic
1 / 1 Suchánek, N.
276.BT
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic1 / 1
277.
DTPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
Petláková, B.
278.
BT
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 1--
279.
DT
Právna ochrana autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1--
280.
BT
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 4
--
281.DT
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
282.
DT
Právne možnosti riešenia domáceho násiliaÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 1
283.BTPrávny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
3 / 3 Farkas, B.
Samuhel, M.
Kubányi, O.
284.
DT
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
285.BT
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Škutová, M.
286.DT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPDetails of topic1 / 2
287.
BT
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
288.DT
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
289.BT
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
--
FPS
Details of topic
2 / 1
Deters, Ľ.
Gráčová, B.
290.DTPrenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic0 / 1
--
291.
DT
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
292.
BT
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Topor, S. D.
293.
DT
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Details of topic
0 / 1
--
294.
DT
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Details of topic
1 / 1
295.
BT
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Details of topic
0 / 4
--
296.
BTProblematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 4
--
297.
BT
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
298.
DT
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkteŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)----
FM
Details of topic1 / 1
299.
BTProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEP
Details of topic
1 / 1
300.
BTProdukčný postup pri tvorbe reklamy.Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Bartek, E.
301.BTProfesia kameramanaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FMDetails of topic1 / 1
302.
DTProgramovanie dátabázových aplikácii s JavouSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
303.
DT
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Krchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic2 / 2 Janušová, M.
Klimčíková, K.
304.BTProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic1 / 2 Rabík, F.
305.
BT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRÚstav verejného práva (FP)--
--
FPDetails of topic0 / 1--
307.
BT
Psychológia napätia vo dramatických filmových dielachSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FMDetails of topic1 / 1
308.
DT
Psychologické aspekty reklamných kampaní
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic0 / 1--
309.
BTPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
310.BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
311.
DT
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
312.
BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Pengilly, M.
313.
DT
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
0 / 1
--
314.
BT
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
315.
DT
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
--
FPS
Details of topic1 / 1
316.
DT
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1 Hlavnová, H.
317.
BT
Rebranding/redesign Agentúry PROÚstav dizajnu médií (FM)----
FM
Details of topic
1 / 1
318.
BTReklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielovDepartment of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Romanová, K.
319.
DT
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic0 / 1--
320.
BT
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Newman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--FPSDetails of topic
2 / 2
Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
321.
DT
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Lihositová, K.
322.DT
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
323.DTRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
324.
BT
Riadenie rodinného podniku
Institute of International Business (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hankovská, J.
325.BT
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Civín, D.
326.BTRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Lendvaiová, B.
327.DTRizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Details of topic1 / 1 Zelinková, V.
328.BT
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Institute of International Business (FEP)
--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Danilov, V.
329.BTRok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPDetails of topic0 / 2--
330.BTRozhlasový podcast ako novodobý fenoménNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDC--FM
Details of topic
1 / 1
331.
DT
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
332.DTRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic0 / 1
--
333.
DT
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
334.
BT
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPDetails of topic
1 / 2
335.
DT
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----FPS
Details of topic
1 / 1
336.
BT
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
--
FPSDetails of topic1 / 1 Peráčková, V.
337.
BT
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
338.
BT
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)----FPS
Details of topic
1 / 1
339.
DT
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPS
Details of topic
0 / 1--
340.
BT
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2
--
341.
DT
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 2
--
342.
BT
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
343.
BTSexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Šatura, D.
344.
DT
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.Vašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
345.
BT
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Keklak, R.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC--FM
Details of topic
1 / 1
346.
BT
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic1 / 1 Kapcátová, L.
347.
BT
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic
0 / 1
--
348.
DTSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 3--
349.DT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
350.
BT
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPDetails of topic0 / 2--
351.
BT
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôlDvorská, B.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
0 / 1
--
352.
BT
Sociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)----FPSDetails of topic0 / 1
--
353.
BTSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Belisová, I.
354.
DTSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
355.
BT
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)----
FEP
Details of topic1 / 1 Herceg, J.
356.
BT
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahyHajduk, Ľ.Department of Media Studies (FM)B-MEDC
--
FM
Details of topic1 / 1
357.
DTSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Tóthová, K.
358.
DT
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
1 / 1
359.
BT
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSDetails of topic1 / 1 Lenkeyová, P.
360.
BT
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic1 / 1 Bartalská, B.
361.
BT
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)Keklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDC--FMDetails of topic1 / 1
362.
BT
Sociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipientaDepartment of Media Studies (FM)B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
363.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
364.BTSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic0 / 1--
365.BTSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----
FPS
Details of topic
1 / 1
366.
BT
Spokojnosť s pôrodom
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--FPSDetails of topic1 / 1
367.
BT
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 2
368.
DT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1
--
369.
BT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1
--
370.BTSpracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
371.
DTStoryboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovíziiÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Details of topic
0 / 1--
372.
DT
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom procese
Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Details of topic
1 / 1
Urbánek, M.
373.
DTStratégia vstupu na zahraničný trh
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEP
Details of topic
1 / 1
Glossová, T.
374.
DT
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEPDetails of topic0 / 1
--
375.
BT
Stratégie zvládania stresu mediálnych tvorcovDepartment of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
376.
BT
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
1 / 1 Barátová, S.
377.
BT
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornosti
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Adamčíková, K.
378.
BT
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
379.
BT
Subjektivita v medzinárodnom práveÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
380.
BT
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--FEPDetails of topic1 / 1
381.
DT
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.Institute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Herman, P.
382.BTSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveInstitute of International Business (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
383.
BT
Súčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôl
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--FMDetails of topic
0 / 1
--
384.
BT
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Details of topic
0 / 4
--
385.BTSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
386.
BT
Symbolika farieb vo filme
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----
FM
Details of topic
0 / 1
--
387.
BT
Systém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na SlovenskuÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMDetails of topic0 / 1--
388.BT
Systém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na Slovensku
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic0 / 1
--
389.
DT
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Details of topic0 / 1
--
390.
DT
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1
--
391.BT
Šikanovanie v základných školách
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
392.
DT
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
393.DT
Špecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systému
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Čutríková, P.
394.
BTŠportovci a umelci ako marketingový nástroj výrobkuBenčič, S.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FMDetails of topic
0 / 1
--
395.BTŠtruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filmeVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1
396.
BT
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Institute of Management and Marketing (FEP)
----FEP
Details of topic
2 / 2
397.
BT
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Steinflova, L.
398.
BT
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSDetails of topic
1 / 1
399.
BT
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
400.
BT
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSDetails of topic
1 / 1
Sásiková, K.
401.BT
Tarantino a poézia medzi riadkami / Krajinomaľba
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Sedláčeková, Z.
402.
BT
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic1 / 1
403.BT
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic2 / 2 Koprna, M.
Nagy, B.
404.DTTéma podľa dohodyŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
2 / 2
405.
DT
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
406.
BT
Teória a prax deľby moci
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FP
Details of topic
2 / 3
407.
DTTeória mysle závislých ľudíÚstav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
408.
BT
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
1 / 1
Lőrincz, P.
409.
DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 2
--
410.BT
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
411.DT
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
412.
DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
413.
BT
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic1 / 1
414.BT
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Details of topic
1 / 2 Bosiok, C.
415.
DT
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic1 / 1
416.
DT
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 2 Kubalec, V.
417.
DT
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPSDetails of topic0 / 1
--
418.
BT
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Faculty of Economics and Business
----FEP
Details of topic
1 / 1 Schmidtová, D.
419.
BT
Trendy internej komunikácie podnikov
Čepel, M.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Cesneková, S.
420.
DT
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
421.DTTrestnoprávne apekty ochrany informáciíÚstav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
1 / 1
422.
DTTrh s kryptomenamiStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)
--
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Lukáčová, M.
423.
BT
Tvorba a aplikácia loga, logomanuál
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic0 / 1--
424.BT
Tvorba marketingovej komunikácie developerského projektu
Kasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
425.
BT
Tvorba značky a reklamných predmetov
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
426.
BT
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniachDepartment of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic1 / 1
427.
BT
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Details of topic0 / 1
--
428.
BT
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
429.
BTÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 2
--
430.
DT
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Details of topic
1 / 3 Mánek, J.
431.
BT
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
432.
BT
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPDetails of topic
0 / 1
--
433.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuInstitute of Management and Marketing (FEP)----FEPDetails of topic1 / 1
434.
DT
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1--
435.
BT
Určenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPDetails of topic
1 / 1
Svobodová, M.
436.
BT
Určenie rodičovstva
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
1 / 1
437.
DT
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
438.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1--
439.BT
USA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPDetails of topic0 / 2
--
440.
DT
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
441.
DT
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic0 / 1
--
442.
DT
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
0 / 1
--
443.
BTVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
444.
BT
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
445.
DT
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveÚstav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
446.DTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic0 / 1--
447.BTVFX a využitie 3D grafiky v 2D priestoreSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FMDetails of topic1 / 1
448.
BT
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značkyŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1 Kvasnica, L.
449.
BT
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKU
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
Luciak, M.
450.
BT
Voľná téma
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1
--
451.
DT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 3
--
452.
BT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--
FI
Details of topic0 / 3
--
453.
DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPS
Details of topic
1 / 1
454.
DT
Voľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
455.DT
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Details of topic0 / 1
--
456.
BT
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FP
Details of topic
1 / 1 Janíková, M.
457.DTVplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok. Department of Media Studies (FM)M-MMC
M-MMK-MAR
FMDetails of topic0 / 1--
458.
DT
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
--
FEP
Details of topic1 / 1 Mesárošová, A.
459.
DT
Vplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasov
Chudinová, E.Faculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
0 / 2--
460.
BT
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
--
FEP
Details of topic
2 / 2
Uhrincová, N.
Kollár, M.
461.BT
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
462.
BTVplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na interneteVašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
463.
BT
Vplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmu
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
464.
BTVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Institute of Economy (FEP)
--
--FEPDetails of topic
1 / 1
Bartko, A.
465.DT
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
466.BTVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--FPDetails of topic
0 / 1
--
467.DT
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FPDetails of topic
0 / 2
--
468.
BT
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)----FP
Details of topic
0 / 2--
469.BTVýrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time relácii
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
470.BT
Výučba jazyka audiovizuálnou formou
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1--
471.
DT
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Brezina, I.Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Chvojková, L.
472.BTVyužitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podnikyŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
----FM
Details of topic
1 / 1 Dvončová, N.
473.
BT
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
474.DT
Vývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitie
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Šípka, A.
475.DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hegedűsová, V.
476.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyInstitute of Economy (FEP)----FEPDetails of topic
1 / 1
Buliščák, P.
477.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Institute of Economy (FEP)
----FEPDetails of topic
1 / 1
Pochyba, F.
478.DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Institute of Economy (FEP)--
--
FEP
Details of topic
1 / 1
479.
BT
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Details of topic
1 / 1
480.
DT
Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)
--
--FP
Details of topic
0 / 1
--
481.
BT
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
482.BT
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
1 / 1
483.
BT
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Details of topic
0 / 1
--
484.
BT
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Čelko, M.
485.
DT
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Newman, D.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
----
FPS
Details of topic
0 / 1
--
486.
BT
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
2 / 2
487.DTZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 2
--
488.
DT
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
489.BT
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
490.BTZásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
491.BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
492.
BT
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA--
FP
Details of topic
1 / 1 Abdi, S.
493.
DT
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
494.
BT
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPS
Details of topic
1 / 1
495.
BTZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSDetails of topic
1 / 1
496.
DT
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Details of topic
0 / 1
--
497.
DTZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Details of topic
0 / 1
--
498.DT
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FP
Details of topic
0 / 1
--
499.
DT
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPDetails of topic
0 / 1
--
500.
DT
Žena pred kamerou
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1
Šmátralová, N.
501.
DT
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Details of topic
0 / 1--
502.
DT
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPDetails of topic1 / 1 Fandliová, M.