Jul 17, 2019   10:44 p.m.      Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky        
University information system

Summary of topics offered - Paneurópska vysoká škola


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Track:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž | 1 | 2

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAgenda setting spravodajstva a publicistiky s dôrazom na ich žánrové spracovanie a aktuálnu hodnotu informácií v televíziiBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
2.DTAgresivita a jej prejavy v online priestoreKeklak, R.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kuricová, N.
3.BTAko ženy zdôvodňujú svoje postoje k povinnému očkovaniu?Hennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
4.DTAktuálne trendy globálnych tokov priamych zahraničných investíciíDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Balogová, Z.
5.BTAktuálne trendy v marketingovej komunikáciíTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Detáriová, N.
6.DTAmbasádor značky ako nástroj budovania pozitívneho imidžu firmyŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Bérešová, A.
7.DTAnalýza a návrh informačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Psota, M.
8.DTAnalýza a Návrh IS firmyHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Žák, F.
9.DTAnalýza a Návrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
10.DTAnalýza a návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic1 / 1 Varga, D.
11.BTAnalýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
12.DTAnalýza faktorov posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
13.BTAnalýza marketingovej komunikácie na európskych operných scénach Benčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 2 Bölcsová, M.
14.BTAnalýza marketingovej stratégie športového klubu BK INTER BRATISLAVAKeklak, R.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Čerňanský, A.
15.DTAnalýza marketingu cestovného ruchu zameraná na staršiu klienteluBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
16.DTAnalýza profesijného jazyka v „media relations“Benčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Batiz, T.
17.DTAnalýza reportážnej fotografie z pohľadu dôveryhodnosti a emotívnosti.Breier, P.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Prager, Ľ.
18.DTAnalýza schopnosti funkčnej a efektívnej práce s informáciamiKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
19.DTAnalýza temperamentových čŕt podľa psychologických typovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
20.DTAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic1 / 1 Ceconík, M.
21.BTAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
22.BTAnalýza vybraných faktorov, prispievajúcich k spokojnosti v partnerských a manželských vzťahoch Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Paneková, Ľ.
23.DTAnalýza vývoja pohybu priamych zahraničných investícií v SRČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Fejová, D.
24.DTAnalýza vývoja zahraničného obchodu SRČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ondrušová, Z.
25.BTAngažovaná vizuálna komunikácia.Klepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
26.DTAngažovanosť a spokojnosť pracovníkov vo vzťahu k výkonnosti na pracoviskuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
27.BTAplikace nástrojů risk managementů ve vybraném podnikuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
28.DTAtmosféra v školskej triede a sociálno-emocionálne zdravie žiakovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
29.DTAudit Ústavy Slovenskej republiky po 25 rokochBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mihály, G.
30.BTAutenticita a turizmusVašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCB-MEDC-TMFMDetails of topic0 / 1--
31.BTAutomatizácia návrhu školského rozvrhuRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
32.BTBlog ako súčasť marketingovej komunikácie Ihnátová, Z.Faculty of MassmediaB-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Ratkevich, Y.
33.BTBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Horňáková, S.
34.DTBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Kosnáč, S.
35.DTBudovanie značky v online prostredíTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Ďurinová, D.
36.BTBulvarizácia slovenských médiíKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Trúchla, S.
37.BTBulvarizácia titulkov v denníkoch Sme a Pravda - fakt alebo mýtus?Kotian, R.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 3--
38.BTČlenstvo v EÚ - proces pristúpenia a vystúpeniaKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Zeman, J.
39.DTDánske výnimky z primárneho práva Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
40.BTDialóg v hranom filme - Motivácie a charakteristika postáv, Story setting.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Prokopová, N.
41.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
42.DTDirect mailing ako spôsob komunikácie so zákazníkomChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Šotek, M.
43.DTDiskusné relácie Rádia SlovenskoChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
44.DTDizajn manuál cyklickej TV relácieSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 2--
45.BTDlhodobý pracovný stres ako cesta k vyhoreniu u mediálnych pracovníkovKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Kleinová, D.
46.BTDohoda o usnadnění obchodu: její charakter, poslání a význam pro podnikateleCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
47.DTDokazovanie v správnom konaníKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
48.BTDopravné spravodajstvo v slovenskom rozhlasovom éteriChudinová, E.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Hečková, N.
49.DTDvojitá kvalita potravín v EÚKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mičko, M.
50.BTEfekt testovaniaHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Vachulová, Z.
51.DTEfektívnosť a evaluácia školyDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
52.DTEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
53.BTEtické aspekty mediálnej práce za totality a v demokratickej spoločnostiBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 2 Brňák, J.
54.BTEtické aspekty mediálnej práce za totality a v demokratickej spoločnostiBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Himič, N.
55.DTEtické zásady v marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Štefaňáková, S.
56.DTEtika v praxi lokálnej televízieBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
57.BTEurópska komisiaSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Krasňanská, L.
58.BTEurópske správne právo – pojem, vývoj a prameneGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
59.BTEurópsky ombudsmanSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Sminčáková, S.
60.BTEurópsky parlamentSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jánošová, R. P.
61.DTEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
62.DTExekúcia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako jedna z možností núteného výkonu rozhodnutiaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
63.BTFacebook a Instagram ako marketingový nástroj súčasnej doby a ich využitie v praxiTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Gulišová, M.
64.DTFaktory úspešnosti podnikania v medzinárodnom prostredíMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Odváhová, P.
65.BTFashion marketingŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Péchy, M.
66.DTFilmový biznis udeľovania OscarovVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Orešanský, T.
67.BTFinančná analýza podnikuStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Šatánek, A.
Slámová, M.
68.BTFinančná analýza vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Smatanová, A.
69.BTFinančné nástroje v životnom prostredíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
70.DTFinančný sektor a jeho úloha v digitalizovanej spoločnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Sirotný, A.
71.DTFormovanie dedičského práva na území SlovenskaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
72.DTFotografia v TASRSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
73.BTGenerácia Y a jej špecifiká - analýza trhového segmentuTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Chovanová, L.
74.DTGenerovanie obsahu pre sociálnu sieť YoutubeKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
75.DTGlobalizace 2.0 a její dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
76.BTGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Beňovičová, Z.
77.BTHistória vysielania a programové špecifiká Rádia Slovakia International Bohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Maglione, S.
78.DTHlboké neurónové siete pre diagnostiku a rozpoznávanie chorôb na základe obrazových informáciíKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
79.DTHodnotenie vývoja miezd a produktivity práce vo vybranom odvetvíStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kolárová, M.
80.BTHospodárska súťaž a nekalá súťažKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Farkas, I.
81.DTHospodársky rozvoj a emisie znečisťujúcich látok v ovzdušíStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Straková, T.
82.DTImplementácia systému udalostíŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
83.DTImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 4--
84.BTInfluencer marketing a sociálne médiáŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Ilavská, N.
85.DTInfluenceri ako nástroj budovania povedomia o značke na sociálnych sieťachTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Michel, P.
86.BTInformačné systémy a ich ekonomický prinos v podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kunsch, M.
87.DTInformačný systém pre stredné firmyHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Kliment, M.
88.DTInstagram, facebook, youtube ako nástroj propagácie tvorivých mediálnych obsahovVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Hrečin, M.
89.DTInterpretácia textu ako základ mediálneho prejavuTurzonovová, B.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
90.BTIntersexualita a transgenderové právaErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)FPDetails of topic2 / 3 Lichnerová, N.
Palkovičová, M.
91.BTInvestigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
92.BTIus naturalizmus a právny pozitivizmus v 20. storočíChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
93.DTJazykové schopnosti u detí s odkladom školskej dochádzky.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
94.BTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Maderičová, B.
95.DTKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
96.BTKodifikácia práva v období dualizmu 1867 - 1918Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic2 / 2 Čuláková, A.
Dzvoník, O.
97.BTKomix pre detského čitateľaKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
98.BTKomix pre dospelého čitateľaKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
99.BTKomparácia čítanosti printových testov áut so štruktúrou predaja nových vozidielKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
100.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Halabrín, J.
101.DTKomparácia trhu s hypotekárnymi úvermi vo vybraných krajinách Európskej únieBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Gurecka, L.
102.DTKomparácia vybraných ústavných systémov Balog, B.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)FPDetails of topic1 / 1 Štrbjanová, V.
103.DTKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
104.DTKonkurencieschopnosť krajín EÚČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
105.DTKonšpiračné teórie a konšpirátori.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Hajdu, A.
106.BTKontroverzné témy a metódy práce dokumentaristu Michaela MooraVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Grbič, L.
107.DTKreácia sudcov ústavného súduKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
108.DTKriminalistická biológia a kriminalistická trasológia , ako kriminalistické identifikačné metódyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Lopatková, J.
109.DTKrízová komunikácia ako významný nástroj public relationsChudinová, E.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
110.BTKto nie je populista? Populizmus, komunikácia a víťazi.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Štefánková, K.
111.DTKúpna zmluva poodľa rímskeho práva v komparácií so slovenskou právnou úpravouJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Droščínová, M.
112.BTKvalita interpersonálnych vzťahov v procese doliečovania závislostíNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Kapalko, I.
113.DTKvalita podnikateľského prostredia v SR z pohľadu podnikateľských subjektovMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bohún, D.
114.BTKvalita života a odpustenie abstinujúcich závislýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Višňovská, D.
115.BTLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
116.BTLiberalizmus verzus komunitarizmusChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
117.BTLimity a prednosti žánru stĺpček v denníkoch Sme a PravdaKotian, R.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 3--
118.BTLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 2 Lilik, M.
119.DTLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Hlinicová, B.
120.DTLokalizácia ako dôležitý predpoklad znižovania budúcich nákladov podnikuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Banásová, I.
121.DT"Love brand" alebo ako sa tvorí značka so silným povedomím na trhuKeklak, R.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Szabó, O.
122.DTMaloletí ako nástroj ovplyvňovania v reklameKeklak, R.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Brhlová, M.
123.BTMarián Kočner v textoch Jána KuciakaKotian, R.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 3--
124.BTMarketing verejných kultúrnych inštitúciíIhnátová, Z.Faculty of MassmediaB-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
125.DTMarketing značky v digitálnom prostredíTar, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 2 Kelemenova, R.
126.DTMarketingová komunikácia Fakulty masmédií PEVŠTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Schusterová, J.
127.BTMarketingová komunikácia lokálnej odevnej značky a jej návrh na zlepšenieŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Kollárová, A.
128.BTMarketingová komunikácia občianského združenia Malkia Park (BIG CATS RESCUE)Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Gavrilovová, R.
129.BTMarketingová komunikácia Rádia AktualChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
130.BTMarketingová komunikácia spoločnosti ATAK, výrobné družstvoŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Molitoris, I.
131.BTMarketingová stratégia v procese budovania značkyŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Ježová, S.
132.BTMarketingové aktivity projektu Svätokatarínske vínoIhnátová, Z.Faculty of MassmediaB-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
133.BTMarketingové aktivity rodinného podnikuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ševčíková, R.
134.BTMédiá a tvorba verejnej politiky.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCB-MEDC-PCFMDetails of topic1 / 1 Suchán, E.
135.DTMediálna podpora udržateľného rozvoja cestovného ruchuBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
136.BTMediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
137.DTMediálny obraz vybraného politikaKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
138.BTMediálny prejav ako dôležitý faktor v mediálnej komunikáciiTurzonovová, B.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Koleno, Š.
139.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
140.DTMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
141.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
142.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
143.DTMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
144.DTMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Dobák, Š.
145.DTMedzinárodné dohody ako prameň práva Európskej únieKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
146.DTMedzinárodné zmluvy v rozhodovacej činnosti slovenských súdovŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 3--
147.BTMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
148.BTMedzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Pikali, M.
149.BTMedzinárodnoprávna úprava trestného činu agresieŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Halkaiová, V.
150.DTMetódy online marketingu slovenských rozhlasových stanícŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Galbavá, V.
151.BTMezinárodní obchodní prostředí: do jaké míry bude ovlivněno politikou USA?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
152.DTMigrácia pracovných síl v Európskej úniiStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kurnotová, D.
153.BTMobilný expertný systém pre tréningové programyŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Púchovský, Z.
154.BTModelovanie a predikcia parametrov liečby pre procesy v zdravotnictveKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
155.DTModelovanie a realizácia diskrétneho systému udalostí.Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
156.BTModelovanie udalostného systémuŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
157.BTModerátor- objekt záujmu respondentaChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
158.DTModerné technológie a nenávistný prejavErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)FPDetails of topic1 / 3 Madarás, M.
159.BTMódna fotografiaKubaľák, P.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic2 / 1 Borňáková, K.
Plvan, P.
160.DTMódna fotografia v kontraste obdobíKubaľák, P.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Jalčová, L.
161.BTMódny blog ako nástroj marketinguŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Janckulíková, N.
162.DTMožnosti financovania medzinárodného koncernu pôsobiaceho na SlovenskuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pavlíček, M.
163.BTMožnosti psychosociálnej podpory detí po strate rodičaNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Demitrová, M.
164.DTMožnosti trackovania fyzických zariadení vo virtuálnej realiteLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
165.DTMožnosti využitia dotazníka SDQ v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
166.DTMožnosti využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Tahotný, T.
167.BTMožnosti získavania finančných zdrojov pre podnikanie MSPČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Moravčík, P.
168.BTMultimediálne zachytenie emocii prostredníctvom tanečného prejavu.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Vlčeková, T.
169.DTNajlepší záujem dieťaťa v rozhodovacej praxi Výboru pre práva dieťaťaŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Vavríková, J.
170.BTNakrúcanie pomocou dronu.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Krcheň, B.
171.DTNáležité odôvodňovanie súdnych rozhodnutíKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
172.DTNárodohospodárska stratégia a štvrtá priemyselná revolúciaVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pokrievka, Ľ.
173.DTNástroje marketingovej komunikácie v divadleChudinová, E.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
174.DTNatívna reklama a jej potenciál v marketingovej komunikáciíTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
175.BTNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Križo, M.
176.BTNávrh bioinformatického experimentuFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 3--
177.BTNávrh na zlepšenie marketingových aktivít vybraného podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Rybárová, P.
178.DTNávrh optimalných štruktúr a parametrov neurónových modelov pre diagnostické procesylKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
179.DTNávrh podnikovej architektúry pre stredne veľký podnikHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
180.DTNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic0 / 1--
181.BTNávrh prehrávača interaktívneho videa pre múzeáLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Vlk, T.
182.BTNázoroví vodcovia ako súčasť stratégie public relationsŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Kuka, R.
183.DTNecenové praktiky dominantov v súťažnom práve EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
184.DTNekalé obchodné praktikyKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kopecká, N.
185.DTNetradičné ochranné známkyKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
186.DTNeuromarketing a jeho využitie v marketingovej komunikáciiTar, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Sýkorová, A.
187.DTNeverbálna komunikácia v medzinárodných vzťahoch v 21.storočíBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
188.BTNezávislosť súdnictvaKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Janov, T.
189.DTNové prístupy k typológii zákazníkovŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
190.BTNové trendy v priamom marketinguŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Kmeťková, A.
191.DTNový světový obchodní řád: jeho současná dimenze a vliv na světové trhy a podnikatelské subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
192.DTObhliadka, rekonštrukcia a rekognícia , ako kriminalistické metódy skúmania pamäťových stôpPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kurtišová, S.
193.BTObchodné menoKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Válek, J.
194.BTObchodné tajomstvo a know-howKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
195.DTObchodnopolitické aspekty vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únieCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Mrázová, K.
Kollár, G.
196.BTObsah vlastníckeho práva ajeho ochranaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
197.BTObsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
198.BTObsahový marketing ako nástroj budovania vzťahov so zákazníkmiTar, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
199.BTOdmeňovanie zamestnancov v štátnej službeJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
200.DTOdpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a jeho využitie v trestnom konaníTittlová, M.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bölcs, A. F.
201.BTOdpúšťanie u vysokoškolských študentovChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Pakšiová, V.
202.BTOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
203.BTOchrana osobnostiDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
204.BTOchrana osobnostiDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
205.DTOchrana osobných údajovBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Havelka, M.
206.BTOchrana práv pacienta z pohľadu základných práv a slobôdGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kiliková, P.
207.DTOchrana svedkaZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kiapešová, R.
208.DTOchranné známky v hospodárskej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
209.Final thesisOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 2--
210.BTOnline marketing v cestovnom ruchuŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Knoteková, D. J.
211.BTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Mészárosová, N.
212.DTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Fabo, L.
213.BTOptimalizácia hromadnej obsluhy ako nástroj efektívneho fungovania podnikuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Husár, M.
214.DTOptimalizácia podnikových procesov a nákladov pomocou využitia moderných trendov v platobnom styku v nadnárodnej korporáciíRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
215.BTOptimalizácia práce robotaŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Takáč, M.
216.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
217.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
218.BTOrganizačná štruktúra regionálneho média a jej vplyv na spektrum pracovných činností novináraBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
219.BTOrganizačná štruktúra regionálneho média a jej vplyv na spektrum pracovných činností novináraBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
220.BTOsobnosť a Leadership u personálnych manažérov v obchodnom sektoreZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
221.DTOsobnosť a zvládanie strachuDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
222.DTOsobnostné koreláty motivácie k výkonuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Valachová, M.
223.DTOtrok, jeho právne a sociálne postaveniev antickom RímeJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Čáni, T.
224.BTOtrok a jeho sociálne postaveniev antickom RímeJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bódišová, D.
225.BTParentifikácia a aktuálne vzťahy u mladých dospelýchGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
226.DTPitching mediálneho projektu v prípravnej fáze.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
227.BTPluralitný stranícky systémBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Virágh, K.
228.BTPodnikanie v cestovnom ruchu na SlovenskuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Srničková, Z.
229.BTPodnikanie v kúpeľnom turizmeMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pecník, R.
230.BTPodnikanie vo vidieckom turizme ako faktor regionálneho rozvojaMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Halabrín, Ľ.
231.BTPodstata slovenskej dokumentárnej fotografieBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kossár, Á.
232.DTPoistenie motorových vozidiel v SR a vo vybraných krajinách EÚVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 1 Bednárová, A.
Kovalík, M.
233.BTPokora a LeadershipZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Mariani, P.
234.DTPokročilé mechanizmy protokolu IPv6Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Csivre, K.
235.DTPolitická satira a kreslený vtip v súčasných denníkochKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
236.DTPolitický marketing v nových médiách.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
237.BTPorovnanie sociálneho prostredia súkromnej a verejnoprávnej vysokej školyDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Zajíčková, A.
238.BTPorovnanie vlastností systémov pre tvorbu interaktívnych virtuálnych múzeíLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
239.BTPorušenie a ochrana obchodného tajomstvaKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Navračič, A.
240.DTPoslanie a modely médií verejnej služby v EurópeSečík, I.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
241.DTPostavenie automobilového priemyslu v štátov V4Dudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hreňko, J.
242.BTPostavenie Európskeho parlamentu v rámci rozhodovacích procesov v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
243.DTPostavenie Európskej únie vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hrdlička, A.
244.BTPostavenie hovorcu v marketingovej komunikácii privátnej firmyChudinová, E.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
245.DTPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
246.BTPostavenie prokuratúry v systéme deľby mociKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Berník, J.
247.DTPostavenie USA vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Izykowská, E. M.
248.DTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 2--
249.DTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
250.BTPosudzovanie charakterových vlastností v psychológii práce a organizácieLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Revťak, M.
251.BTPoužívanie jazykov národnostných menšín v úradnom stykuGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
252.DTPôrodná starostlivosť očami žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
253.DTPR produkty v médiách po žurnalistickom spracovaníChudinová, E.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
254.DTPráca investigatívnych novinárov mimo redakčného priestoruKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Hrušovská, B.
255.DTPráca kameramana v TV žurnalistike.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
256.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Bartková, I.
257.DTPravda a lož v súčasnom slovenskom žurnalizme.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
258.BTPrávna spôsobilosť fyzických osôbDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Medvecký, T.
259.BTPrávna subjektivita a jej obmedzeniaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
260.DTPrávna úprava manželstva na Slovensku v 20. storočíVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 2 Ullmannová, D.
261.DTPrávna úprava nájmu bytu v slovenskom práveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Bednár, P.
Klinovský, F.
262.BTPrávna úprava ochrany osobnosti v slovenskom Občianskom zákonníkuDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Husár, A.
Lexa, B.
263.DTPrávne aspekty humoru vo vybraných odvetviach súkromného právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Chovanec, M.
264.DTPrávne aspekty rozpadu ČSFRVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
265.DTPrávní definice člověkaBalog, B.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)FPDetails of topic1 / 1 Spiššiaková, D.
266.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Ralbovská, J.
267.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Telek, M.
Kučera, T.
268.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Balázs, M.
269.BTPrávnické osoby - pojem, druhy, právna spôsobilosťDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kuchta, M.
270.BTPrávny manuál pre zdravotne znevýhodnených občanov Slovenskej republiky.Korpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
271.BTPrávny štát v rozhodovacej činnosti súdov SRKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Gajdošová, K.
272.BTPrávo a spravodlivosťChovancová, J.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
273.DTPrávo dítěte na základní vzdělání a otázka jeho bezplatnostiJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
274.BTPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
275.DTPrávo na život a bioetikaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
276.DTPrediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
277.DTPrednosť práva Európskej únieKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Burdová, K.
278.DTPredpoklady vzniku zodpovednosti za škoduDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Sučíková, Z.
279.DTPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
280.BTPrekážky a výzvy podnikania na interneteBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Soláriková, Z.
281.BTPrenatálny bonding a kvalita života u tehotnýchGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Baumanová, S.
282.DTPrezident - prvý rok v médiáchKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
283.DTPrezident v parlamentnej republikeKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
284.BTPrežívanie spokojnosti u seniorov navštevujúcich Univerzitu 3. vekuDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Sálová, D.
285.BTPriamy marketing vo vybraných obchodných reťazcochŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Petričková, M.
286.BTPrincíp komplementarity v medzinárodnom trestnom práveŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
287.DTPriority finančného výhľadu 2021-2027 z hľadiska EÚ a SRVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
288.BTPrivátne bankovníctvo na SlovenskuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Rydzik, D.
289.DTProblém predstierania žiadúcich vlastností v psychodiagnostickom posudzovaní spôsobilosti pre prácuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
290.DTProblematika gender vo filmeVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Keher, F.
291.DTProblematika nečinnosti správnych orgánov v správnom konaní (opatrenia proti nečinnosti)Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jantošová, E.
292.DTProblematika synergie v tíme - jej meranie a faktoryLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
293.BTProcesne orientované plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
294.BTProcesné pravidlá konania pred Súdnym dvorom Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)FPDetails of topic0 / 1--
295.DTProměny demografického a fyzického prostředí ve světě a jejich dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
296.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic2 / 2 Bohuš, M.
Dang, H. T.
297.BTPsychologický kapitál v kontexte kariérových zručnostíLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
298.DTPsychometrické charakteristiky a validizácia škál na meranie sebatranscendencieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
299.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka HEXACOLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
300.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka NEO-PI-RLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Smreková, L.
301.DTReálne kontraktypoodľa rímskeho práva v komparácií so slovenskou právnou úpravouJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 1 Krajčiová, J.
302.DTRedaktor pred kamerou v TV reportáži.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic0 / 1--
303.DTReklama v 21. storočíŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Halmiová, B.
304.BTReklamné slogany a tagliny, ich príbehy.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Krajčír, V.
305.DTRétorika a predpoklady politického víťazstvaVašečka, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
306.DTRežisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
307.BTRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
308.BTRodičovský stres a časová perspektívaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
309.DTRodina a sociálno -emocionálne zdravie adolescentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jačková, S.
310.DTRodinné prostredie a sociálno-emocionálne zdravie z pohľadu žiaka a rodičovHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Strákošová, V.
311.BTRoman Kaliský - novinárska osobnosťTurzonovová, B.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Babušíková, M.
312.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
313.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
314.DTRozhodcovská zmluva v medzinárodnej arbitrážnej praxiChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 2--
315.DTRozhodcovské súdy ako orgány oprávnené predkladať prejudiciálne otázkyKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
316.BTScenár, réžia, postprodukcia/strih videaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kukliš, P.
317.DTSebahodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učeniaŠramová, B.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)M-SPPSYFPSDetails of topic0 / 1--
318.BTSebareflexia persuázie v kontexte mediálnych obsahovKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic0 / 1--
319.DTSexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.Vašečka, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
320.BTSimulácia priemyselného robota v prostredí Unity 3DLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Piliar, M.
321.DTSloboda prejavuBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Grňa, M.
322.DTSlovensko ako destinácia cestovného ruchu z medzinárodného pohľaduMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Achberger, D.
323.DTSmart home – Systém pre monitorovanie a manažmentŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Ševčík, P.
324.DTSmernice EÚ a ich implementácia do právnych poriadkov členských štátov Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Pidychová, A.
325.DTSměry vývoje migrační politiky v Evropě.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Ferenc, M.
326.DTSociálna atmosféra v školskej treide a sociálno-emocionálne zdravie študentov na strednej školeRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
327.BTSociálna sieť Instagram ako komunikačný nástrojŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Fratrič, I.
328.BTSociálne siete a ich súčasná rola pri tvorbe módneho bloguŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Mikolášik, D.
329.DTSociálno-emocionálne zdravie a stratégie zvládania stredu u stredoškolských študentovHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)M-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
330.DTSociálno-emocionálne zdravie v kontexte osobnostnej štruktúryHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 2 Dubcová, P.
331.DTSociálno-emocionálne zdravie v období vynárajúcej sa dospelostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Čisárová, K.
332.DTSociálno-emocionálne zdravie v súvislosti s inými konceptamiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
333.DTSociálno-emocionálne zdravie v súvislosti s inými konceptamiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
334.DTSpecifická práce sportovního redaktora v televiziKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Žambochová, A.
335.DTSplnenie dlhu a následky jeho nesplneniaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
336.BTSpoločné a rozdielne črty programových štruktúr verejnoprávneho okruhu Rádia Slovensko a komerčného Rádia ExpresBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kerhat, P.
337.DTSpotrebné úvery v portfóliu služieb leasingových spoločností. Belás, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ozogányová, M.
338.BTSpráva majetku maloletéhoPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Lukáčová, T.
339.DTSpráva systémov koncových zariadeníŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Ondzik, P.
340.DTSprávne uváženieCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
341.BTStop-motion animácia a jej využitieSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)FMDetails of topic1 / 1 Mavrov, D.
342.BTStoryboardVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Krchňáková, C.
343.DTStorytelling- metódy a formy, využitie v 21. storočí marketinguVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
344.DTStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
345.DTStratégia komunikácie pacientskych združení v médiáchKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
346.DTStrategický management finančních rizikKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tkáč, P.
347.DTStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
348.DTStratégie vstupu malých a stredných podnikov na zahraničné trhyMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Húsková, L.
349.BTStredoveké mestáVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic3 / 2 Ambrózy, P.
Palková, V.
Jamnická, T. A.
350.BTStrihová skladba mokumntálneho filmuSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic1 / 1 Belcák, P.
351.BTSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
352.DTSubkultúry vo vybranom meste a ich vplyv na správanie sa zákazníkaŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Sucha, V.
353.DTSúčasné podoby marketingu pre seniorovBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Farkaš, R.
354.BTSúčasnosť a perspektívy vývoja kryptomien.Sipko, J.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic2 / 4 Gera, L.
Hausner, A.
355.DTSúčasnosť a perspektívy vývoja kryptomien.Sipko, J.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic3 / 4 Kurťáková, L.
Huňady, T.
Murcinová, A.
356.DTSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
357.DTSúkromnoprávna ochrana spotrebiteľaDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kopolovets, D.
358.BTSystém motivovania a odmeňovania zamestnancov vo vybranej firmeStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Dej, M.
Machciníková, L.
359.BTSystém motivovania a odmeňovania zamestnancov vo vybranej firmeStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Stieranková, S.
Maretta, D.
360.DTSystém záruk pred neoprávneným odpočúvaním v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Hes, F.
361.BTšpecifiká a porovnanie marketingu obchodnej spoločnosti v zahraničí a na SlovenskuBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Pavelková, P.
362.BTŠpecifiká Influencer marketingu doma a v zahraničíŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Čambáliková, N.
363.BTŠpecifiká postavenia účastníka konania v priestupkovom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Slezák, J.
364.BTŠpecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic2 / 1 Cisárová, Ľ.
Paľuvová, D.
365.BTŠtatistiky výroby automobilov a vplyvy pre automobilový priemyselRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 2 Klinovský, A.
366.BTŠtátnozamestnanecký pomerJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
367.DTTéma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
368.DTTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jamborová, M.
369.BTTestovanie a porovnávanie fyzikálnych simuláciíŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
370.DTTransferové oceňovanie podnikových výkonov v Slovenskej republike a v krajinách OECDRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
371.BTTransformácia slovenskej spoločnosti a médií po roku 1989Benčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Petrášová, S.
372.BTtransparentnosť legislatívneho procesuBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Novysedlák, A.
373.DTTrendy v spotrebiteľskom správaní a ich vplyv na nákupné rozhodovanie spotrebiteľovŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Illéšová, L.
374.DTTrestnoprávna ochrana informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Musin, V.
375.DTTrestnoprávne a kriminologické možnosti riešenia domáceho násiliaTittlová, M.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Kuzma, F.
376.DTTrestnoprávne aspekty postihu domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Konečná, N.
377.BTTrh s energiami v Slovenskej republikeBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Zoltvány, F.
378.BTTvorba aplikácií pre platformu AndroidPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic2 / 2 Farkaš, C.
Eklová, G.
379.BTTvorba podnikateľského plánu vo vybranom podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Eren, Y.
Rajnic, P.
380.DTTvorba systému pre zobrazovanie muzeálnych digitalizovaných objektov vo Virtuálnej realiteLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Vladovičová, L.
381.BTÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
382.DTUmelá inteligencia a robotika vo finančnom sektore - vízia budúcnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bujdáková, A.
383.BTÚniové pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic1 / 2 Kadlec, P.
384.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Uharek, M.
385.DTÚprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníkuDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Mäsiar, M.
Kerekešová, V.
386.BTUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
387.DTUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
388.DTÚstavnoprávne aspekty a ochrana ľudských práv a slobôd v oblasti zdravotníctvaBalog, B.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Mesárošová, A.
389.DTÚzemie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva verejnéhoJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
390.DTUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
391.DTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
392.DTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
393.BTVerejná moc a verejná správaKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
394.DTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
395.BTVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
396.BTVizualizácia polarizácieFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
397.BTVizualizácia priemyselného prostredia vo virtuálnej realite;Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Ludma, L.
398.BTVizuálna komunákcia digitálneho médiaKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
399.BTVizuálna komunákcia digitálneho média pre detského čitateľaKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
400.BTVizuálna komunákcia printového média pre deti a mládež.Klepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
401.BTVizuálna komunikácia pre počítačovú hru alebo aplikáciuKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
402.BTVizuálna komunikácia printového média pre dospelého čitateľaKlepoch, T.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMDetails of topic0 / 5--
403.DTVláda práva vs. vláda právomKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
404.DTVlastnícka štruktúra a pluralita masmédií na SlovenskuSečík, I.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
405.DTVnímanie našej vlastnej národnosti v mediálnom prostredíKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kučárová, P.
406.BTVnímanie potreby neformálneho mediálneho vzdelávania u mladých ľudíKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Čerevková, N.
407.BTVolna tema BPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Laco, E.
408.BTVolna tema BPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Gajdoš, M.
409.DTVolna tema DPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Rexa, P.
410.DTVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
411.BTVplyv cestovného ruchu na regionálny rozvojMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Rinkovský, L.
412.BTVplyv motivačných programov na výkonnosť zamestnancov vo vybranom podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Distler, V.
Lukyová, E.
413.DTVplyv priamych zahraničných investícií na príjmovú nerovnosťStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Marková, S.
414.DTVplyv subkultúry na spotrebiteľské správanieŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic1 / 1 Mandalík, V.
415.DTVplyvy komercializácie médií na požadované znalosti, zručnosti a kompetencie mediálneho pracovníkaBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 1--
416.DTVšeobecné nariadenie o ochrane údajov a jeho uplatňovanie v praxiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
417.DTVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
418.BTVybrané čitateľské schopnosti vysokoškolákovMikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Csivre, M.
419.DTVybrané inštitúty uhorského stredovekého právaVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic1 / 2 Mlynárčik, V.
420.DTVybrané otázky azylového práva EÚGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
421.BTVýkonová motivácia a dôvera v iných u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kotrč, D.
422.BTVýkonová motivácia a emočné kompetencie u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Hrebenár, M.
423.BTVýkonová motivácia a sebadôvera u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Filkasz, G.
424.BTVýkonová motivácia a životná zaangažovanosť u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Harušťák, R.
425.DTVyporiadanie BSM v konaní o dedičstvePavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Palčová, B.
426.DTVytvárania segmentácie pre objekty záujmu v CT a MR snímkochRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIDetails of topic0 / 2--
427.DTVytvárania segmentácie pre objekty záujmu v CT a MR snímkochRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIM-AI-AVR, M-AI-IISFIDetails of topic0 / 2--
428.DTVyužitie Business Inteligence pre spracovanie a vyhodnotenie študijných ukazovateľov PEVŠHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic0 / 1--
429.BTVyužitie "Celebirty Endorsement " v praxiBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Rádsetoulalová, N.
430.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic2 / 2 Opatík, J.
Palatický, M.
431.BTVyužitie influencerov v marketingovej komunikácii značiekIhnátová, Z.Faculty of MassmediaB-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Vincúrová, B.
432.DTVyužitie marketingovej stratégie a techník pri propagácií elektronického obchoduChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Krčík, A.
433.DTVyužitie obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaníZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Bilišňanský, M.
434.DTVyužitie online marketingu vybranej spoločnostiBenčič, S.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic2 / 1 Pákozdy, M.
Kocák, M.
435.BTVyužitie timeline vo virtuálnom múzeuLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Szigl, L.
436.DTVývoj a špecifiká nových médií vo verejnoprávnej RTVSBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Segíň, M.
437.DTVývoj kodifikácií a ich pokusov v Uhorsku po roku 1848.Vitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 2--
438.BTVývoj trestného práva po roku 1950 v ľudovodemokratickm ČeskoslovenskuVitkóová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic2 / 2 Zvarík, J.
Bajcarová, G.
439.DTVývoj zahraničného obchodu SRCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic3 / 3 Rákoczi, M.
Zjavková, D.
Horváth, I.
440.DTVýznam a špecifiká volebnej kampane teamu Vallo v rámci politického marketinguChudinová, E.Department of Media Studies (FM)M-MMCFMDetails of topic0 / 1--
441.DTVýznam a nástroje internej komunikácie na vysokých školáchChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic0 / 2--
442.BTVýznam športových správ vo vysielaní komerčného rozhlasuChudinová, E.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDCFMDetails of topic1 / 1 Kráľ, A.
443.BTVýznam veľtrhov a výstav ako externého nástroja PR privátnych inštitúciíChudinová, E.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Štiffelová, L.
444.BTVýznamné módne domy a ich odraz vo filmovej tvorbe Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic0 / 1--
445.BTVýzvy ekonomiky 4.0 pre psychológiu práce a organizácieLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Školník, J.
446.BTVýživné na tvorbu úsporPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
447.BTVznik manželstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
448.BTVzťah atmosféry školskej triedy a životnej spokojnosti detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Štrpková, P.
449.BTVzťah rodinného prostredia a životnej spokojnosti detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jenčová, T.
450.DTVzťah silných a slabých stránok charakteru a životnej spokojnostiRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
451.DTVzťah silných a slabých stránok charakteru a sociálno emocionálneho zdraviaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Schmidt, N.
452.BTVzťah subjektívnehoi práva a žaloby na pôde antického RímaJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
453.DTVzťah životnej spokojnosti a hodnôt, postojov a motivácie u adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
454.BTZákaz použitia sily v medzinárodnom práve a výnimky z tohto zákazu v judikatúre Medzinárodného súdneho dvoraŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
455.BTZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
456.DTZamestnanecké dieloSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Novotný, J.
457.DTZamestnanosť v technologicky náročných odvetviach v EÚStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
458.BTZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
459.BTZásady občianskeho právaDulak, A.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 2--
460.BTZásady rímskeho civilného procesuJudiak, P.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
461.BTZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
462.BTZastupovanie medzi manželmiPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Hruška, L.
463.DTZáväznosť súdnych rozhodnutíKorpáš, E.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)FPDetails of topic0 / 1--
464.BTZavedenie agilných postupov v projektovom manažmenteRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIDetails of topic1 / 1 Tichý, A.
465.BTZávet a jeho formySkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic2 / 2 Melišík, M.
Repáň, P.
466.DTZávet ako právny úkonPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic1 / 1 Jankovýchová, T.
467.DTZjišťování usus longaevus v rozsudcích a posudcích Mezinárodního soudního dvoraJílek, D.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRAFPDetails of topic0 / 1--
468.DTZmenková obligáciaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
469.DTZměny technologického a systémového prostředí ve světě a jejich dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
470.DTZmyslový marketing a jeho využitie v praxiŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Hanáčková, N.
471.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou optimalizácie výrobyBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Maretta, F.
472.DTZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
473.DTZodpovednosť štátu a zodpovednosť jednotlivca v medzinárodnom práveŠmigová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)FPDetails of topic0 / 1--
474.BTŽáner reportáže v praxi novináraKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Čunderlíková, A.
475.BTŽáner reportáže v praxi novináraKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Kádeková, R.
476.BTŽáner rozhovoru v praxi novináraKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Máliková, S.
477.BTŽáner rozhovoru v praxi novináraKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)FMDetails of topic1 / 1 Závacká, L.
478.BTŽánrová a tematická pestrosť Mestských novín v Žiari nad HronomBohunický, J.Department of Media Studies (FM)FMDetails of topic1 / 1 Wagingerová, V.
479.BT1. Vzťah atmosféry školskej triedy a sociálno emocionálneho zdravia detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Brišová, D.
480.DT1. Zefektívnenie verejného sektora a procesy digitalizácie spoločnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Sirotná, B.
481.BT2. Vzťah rodinného prostredia a sociálno emocionálneho zdravia detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Palacková, A.