3. 6. 2020  23:22      Karolína        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
DPAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
BPAko rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
6.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmu
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Gündüz, C.
7.BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimončíková, D.
10.DPAmbasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmyKostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Analýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.
Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
13.
BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Havlik, I.
14.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
16.
BP
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BPAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníÚstav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
Rummer, K.
Tanka, B.
18.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--
FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
19.
BP
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiÚstav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
21.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gerátová, K.
24.
DP
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de France
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
25.BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti tématu
1 / 1
26.
DP
Analýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazínyÚstav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVS
Náther, P.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
29.
BP
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmi
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
32.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
33.
BP
Attachment a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
34.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimurková, D.
35.BP
Attachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Mitlíková, M.
36.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
38.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.BP
Autenticita a turizmus
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
B-MEDK-MCR
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Autorská kniha
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bencsiková, V.
44.
BP
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti tématu1 / 1
45.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchNewman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 2
Michajlovová, L.
46.
BP
Brand, branding a brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Brand, branding a brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.BP
Brand manažment spoločností
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
DP
Branding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizácieÚstav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Branding a dizajn brand identity
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
DP
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiem
Fakulta masmédií----FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Current Problems of International Terrorism
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.
BP
Čiernobiela fotografia v praxi.
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hyžák, M.
54.
BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Fakulta ekonómie a podnikania----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEPPodrobnosti tématu2 / 1
56.DPDedenie nehnuteľnostíÚstav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
57.
DP
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lavrentyev, M.
58.BPDeti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadeníVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Zúbriková, Z.
59.
BP
Dezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienky
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Hudáková, Z.
60.
DP
Dieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredí
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Škodová, S.
61.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
62.DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Dizajn korporátnej identity
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.DP
Dokazovanie v správnom konaní
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
67.
DP
Ekologický marketing vybranej lokálnej značky
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
68.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
69.
BPEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
71.
DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 2
72.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 5--
73.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 5--
74.
BP
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctveBenčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
75.
BPEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.BP
Etapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberu
Pazderová, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--FMPodrobnosti tématu0 / 1--
77.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
79.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
BP
Etika v politickej reklame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Klotonová, V.
81.
BP
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
82.BP
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
BP
Európsky ombudsman
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Juríčková, M.
84.
DP
Európsky vyšetrovací príkaz
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DPEvalvácia vybraných reklamných kampaníHajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
87.
DP
Fenomén podcastuÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DP
Film ako predmet autorského práva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
89.
BP
Filmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalosti
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukáčová, M.
90.BP
Filozofia a umenie v dizajne médií
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.BPFinančné nástroje ochrany životného prostrediaÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 5
Pluhárová, L. E.
92.
DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
93.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
96.
DP
Funkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
97.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
98.
DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IISFI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.
BP
Grafické spracovanie obsahu a formy piktogramovPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
Grafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hry
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.
BP
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
102.BP
Grafický plagát – funkcia, história, tvorba
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMPodrobnosti tématu0 / 1--
103.DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kapalla, D.
104.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokov
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Neuwirthová, P.
107.DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BPImplementácia systému udalostíŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
109.
DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 2--
110.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 4
111.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
112.
DPInfluencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
113.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karkošiak, S.
115.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
116.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kulčárová, E.
117.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefity
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
119.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.
BP
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
123.DP
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
124.
BP
Investigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy Gorila
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.
DP
Investigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
126.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
127.DPKataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
128.
BPKataster nehnuteľností a katastrálne konaniaÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
129.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Klopanová, N.
130.DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Erdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2
--
132.
BP
Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dielo
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šplháková, B.
133.
DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kónya, Z.
134.
BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Tarr, J.
Weidlingová, Ľ.
135.DP
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
136.
DP
Konateľ v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
138.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu0 / 1
--
139.
BP
Kvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVSKasala, Ľ.Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachÚstav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
141.
DPKvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Grošaft, M. G.
143.BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Biceková, A.
144.
BP
Legislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
145.
BP
Legislatívny procesOddelenie ústavného práva (UVP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 3 Janíček, R.
Molnárová, M.
146.DPLicenčná zmluva v autorskom práveÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
DP
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuál
Ústav dizajnu médií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
148.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti tématu0 / 2--
149.BPMakrofotografia a jej technikyÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1--
150.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mesároš, D.
151.
DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu0 / 1--
152.
DP
Manažment rozvoja start-upov
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.BPManipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamyÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
154.
DP
Marián Kočner ako produkt slovenských médií
Ústav mediálnych štúdií (FM)----FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Mile
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
156.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Štýlovky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
157.
BP
Marketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
158.
DP
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
159.BP
Marketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan Bratislava
Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti tématu1 / 1 Gabriel, D.
160.
DP
Marketingová stratégia pre vybranú videohru
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
161.
BP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.BPMédiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mišová, K.
163.BP
Mediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelania
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
164.
DP
Mediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.BP
Mediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FMPodrobnosti tématu1 / 1
166.DPMediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédií
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.DPMedicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimulyÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
168.
DP
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektore
Chovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
171.
DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu1 / 1
173.
DP
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových stanícÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.BP
Migration crisis in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
176.DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti tématu
2 / 2
Ulag, C.
Oravcová, K.
178.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
179.
BPMoment nadobudnutia nehnuteľnosti
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
180.BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2 Drugda, S.
Baďurová, K.
181.BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
183.
DP
Multipoužívateľská VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Náboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaníNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
185.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.BPNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu2 / 2 Cipko, M.
Pekár, T.
187.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
188.BP
Nástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klube
Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šarudiová, E.
189.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
190.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
191.DPNávrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
192.DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
193.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
195.DPNávrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
BPNázoroví vodcovia ako moderný nástroj public relations
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
BP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 4 Machová, L.
199.
DPNázov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
200.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Milanová, L.
Kolenič, I.
201.
DP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Balog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
202.
DP
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Papšová, D.
204.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.
BP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
206.BPNepochopené dielo Antoni GaudíhoTribulová, B.
Fakulta masmédií
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
207.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
208.
BP
Neuromarketing a jeho vyuzitie na SlovenskuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
209.BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FIPodrobnosti tématu0 / 2
--
210.
BPNové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiáchKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMPodrobnosti tématu1 / 1
211.
BP
Občianska žurnalistika v televíznej relácií Reflex
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu1 / 1
212.
DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 2--
213.
DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu1 / 1
214.DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvora
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
215.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Katonová, K.
Miženková, Š.
216.
DP
Obsahová analýza formátu talkshow
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
217.BPObsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
BPObsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klubÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
219.
BPOd bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojnyStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
220.
DP
Od stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstávKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
DP
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prepiorová, A.
222.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Danihelová, M. V.
223.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
224.
BP
Ochrana osobnosti
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Zika, P.
225.
BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
DP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
227.
BPOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
228.
DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
229.
ZP
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
230.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kovácsová, N.
231.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu0 / 1
--
234.
BPOrganizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológiíŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Melnykova, O.
235.
DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Krajný, D.
236.BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Cibulková, K.
Podmanická, M.
237.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu2 / 2
238.
BP
Percepcia mediálnej persuázie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
239.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
240.BPPodnikanie zahraničných osôb na Slovensku
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2--
241.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
242.BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Držka, M.
243.
BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
244.
DP
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v EurópeSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Záhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.DPPolitický marketing v nových médiách.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.
BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holba, T.
249.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lexmannová, A.
250.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Malenký, M.
251.
DP
Poslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v EurópeSečík, I.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FMPodrobnosti tématu0 / 1--
252.BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
253.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
255.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
256.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimková, E.
257.
BPPosttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2 Brušová, P.
Srnová, E.
258.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kamidra, D.
259.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
260.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
262.
DP
Pozícia hovorcu v privátnych inštitúciách
Fakulta masmédií
--
--
FMPodrobnosti tématu0 / 1--
263.
DP
Pozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televíziiFakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.
BP
Pozor, zákruta! – včera, dnes a zajtraKasala, Ľ.Fakulta masmédií--
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
265.
DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
266.BP
Práca filmového režiséra
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrabovský, M.
267.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
268.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----FEPPodrobnosti tématu2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
269.
BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
270.
BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokÚstav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
271.
DPPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Petláková, B.
272.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Karpat, A.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
273.
DP
Právna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
274.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
275.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Šebestová, M.
276.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
277.
BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu3 / 3
278.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
279.
BP
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
280.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
281.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Chválová, M.
Schunová, R.
282.
DP
Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
283.
BP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu
2 / 1
284.
DP
Prenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
DP
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szajkó, L.
286.BPPrežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
287.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
288.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Výbohová, M.
289.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
290.BPProblematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
291.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DPProces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkteŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
293.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
294.BP
Produkčný postup pri tvorbe reklamy.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
295.
BP
Profesia kameramanaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Daniel, P.
296.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s JavouÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
297.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
298.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
299.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
300.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
BPPsychológia napätia vo dramatických filmových dielachSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Fehér, T.
302.DPPsychologické aspekty reklamných kampaníHajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti tématu1 / 1
304.BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dzúrik, M.
305.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dilík, K.
306.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pengilly, M.
307.DPPsychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.BPPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
310.
DP
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
311.
BP
Rebranding/redesign Agentúry PRO
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
Stanovský, J.
312.BP
Reklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielov
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
313.
DPReziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
314.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Newman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Hajnalová, M.
Lukáčiková, T.
315.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
316.
DPRežisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
317.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovÚstav manažmentu a marketingu (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hankovská, J.
319.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
320.
BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
321.
DPRizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
322.BPRodinné podnikanie v mikroregióne
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
324.
BP
Rozhlasový podcast ako novodobý fenomén
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
325.
DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
326.DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.BPRusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosťStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
1 / 2
Haut, P.
329.
DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
330.
BPSebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
331.
BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Martinásková, A.
332.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubalová, L.
333.
DP
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
334.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
335.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
336.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
337.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
338.DPSexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
BP
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FMPodrobnosti tématu
1 / 1
340.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
341.BPSkúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
342.
DP
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
343.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
344.
BP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
345.
BPSociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôlDvorská, B.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
BP
Sociálna atmosféra online komunítÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
348.DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karvayová, L.
349.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
350.BP
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
351.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
352.
DPSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1
353.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
354.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
355.
BP
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černochová, C.
356.
BP
Sociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipientaKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
357.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
358.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
359.
BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôl
Zajac, L.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Blažková, N.
360.
BPSpokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Cagáňová, K.
361.
BPSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
362.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
363.
BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
364.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
365.DP
Storyboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovízii
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
366.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Urbánek, M.
367.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
368.DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
369.
BPStratégie zvládania stresu mediálnych tvorcovKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hornáková, M.
370.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
371.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
372.
BP
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
373.
BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
374.
BPSúčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu0 / 1--
375.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Herman, P.
376.
BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Mészáros, P.
377.BPSúčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôlBenčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
378.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Cepek, B.Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
379.BPSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuiková, E.
380.
BP
Symbolika farieb vo filme
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čerňanová, M.
381.
BP
Systém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na Slovensku
Sečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
BP
Systém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na Slovensku
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.BP
Šikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
386.
DPŠkolská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
387.
DP
Špecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systému
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čutríková, P.
388.
BP
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobku
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
389.
BP
Štruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filme
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1 Kucik, Z.
390.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
391.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Steinflova, L.
392.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
393.BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
394.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
395.
BP
Tarantino a poézia medzi riadkami / Krajinomaľba
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
396.
BP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
397.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 2
398.DP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
399.DPTéma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
400.
BP
Teória a prax deľby moci
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 3
401.
DP
Teória mysle závislých ľudí
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kinčeková, M.
402.
BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
403.
DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
404.
BP
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
405.
DP
Terorizmus a právne možnosti jeho kontroly
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu1 / 1
406.
DP
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
407.
BP
The Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čižmár, M.
408.
BP
The right to data protection
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
1 / 2
409.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
410.DPTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kubalec, V.
411.
DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
412.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
413.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
414.
DP
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
DPTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Geschwandtner, F.
416.
DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
417.
BPTvorba a aplikácia loga, logomanuálPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
BP
Tvorba marketingovej komunikácie developerského projektu
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMPodrobnosti tématu1 / 1
419.
BP
Tvorba značky a reklamných predmetov
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
420.
BP
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniach
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Solárová, D.
421.
BP
Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
422.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
423.BPÚloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
424.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Erdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 3 Mánek, J.
425.
BPUmelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
426.
BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
427.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vavrinec, D.
428.
DPUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
BP
Určenie rodičovstvaJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
430.
BPUrčenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pajorová, A.
431.DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
433.
BP
USA ako globálna superveľmoc
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
434.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
435.
DPValné zhromaždenie v s.r.o.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
BPVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
438.BP
Vec v právnom zmysle
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
439.
DP
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu0 / 2--
440.DPVerejnoprávne inštitúcie a korporácieKaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.
BP
VFX a využitie 3D grafiky v 2D priestore
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zborovskii, P.
442.BP
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
443.
BP
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKU
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Luciak, M.
444.BPVoľná téma
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
445.
DPVoľna téma podľa zamerania resp. praxeÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
446.BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu1 / 3
447.DPVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
448.
DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
449.
DP
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
450.
BP
Vonkajšie funkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD
--
FPPodrobnosti tématu
1 / 1
Janíková, M.
451.DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MAR
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
453.
DPVplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasovChudinová, E.Fakulta masmédií
--
--
FMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
454.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu2 / 2
455.
BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
456.BP
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti tématu1 / 1
457.BP
Vplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmu
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Minárik, P.
458.BPVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRÚstav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
459.
DPVšeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
460.BP
Vybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)B-PRA--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
461.DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
462.
BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
463.BPVýrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time reláciiPazderová, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
464.
BP
Výučba jazyka audiovizuálnou formou
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Straková, N.
465.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chvojková, L.
466.
BP
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podniky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dvončová, N.
467.
BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
468.
DP
Vývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitieŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
469.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
470.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyÚstav ekonomiky (FEP)----
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
471.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
472.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaÚstav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
473.
DP
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mandli, G.
474.BPVýznam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu
1 / 1
475.DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černý, F.
478.BPWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čelko, M.
479.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonuNewman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
2 / 2
481.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
482.
DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
483.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1--
484.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti tématu0 / 1
--
485.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
486.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti tématu1 / 1
487.
BP
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Švrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hrebičková, M. F.
488.BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Tomašovičová, P.
489.
DP
Zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti tématu0 / 1--
490.
DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
491.DP
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
DPZodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
DP
Žena pred kamerou
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šmátralová, N.
494.
DP
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
495.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti tématu
1 / 1