16. 10. 2019  6:31      Vladimíra        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | G | I | K | L | N | O | P | S | U | Ú | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)B-EMPFEPPodrobnosti tématu0 / 2--
3.DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BPEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 4--
12.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 4--
13.DPInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
14.BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti tématu0 / 2--
15.BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DPLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMKFMPodrobnosti tématu0 / 1--
17.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DPNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu1 / 1 Kamidra, D.
24.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--FIPodrobnosti tématu2 / 2 Urbanec, M.
Doboš, M.
25.DPProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)I-EMMPFEPPodrobnosti tématu0 / 2--
26.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPSociálno-emocionálne zdravie v súvislosti s inými konceptamiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
31.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
34.DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
35.DPVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)I-EMMPFEPPodrobnosti tématu0 / 2--
36.BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
37.DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
38.DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--
39.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--FPPodrobnosti tématu0 / 1--